Per arbetar med plats, närhet, positionering och digitalisering

För mig uppstod intresset för platsens betydelse när jag i första klass fick mina skolböcker, däribland en atlas. Denna atlas kom med tiden att bli den mest nötta av alla mina böcker.

Jag får nu upp tydliga minnen av hur jag studerar olika platser i Sverige och världen och med hjälp av min fantasi och kartans information försöker föreställa mig vad som finns där och hur det ser ut. Nu är jag sedan 2012 samordnare av Mölndals stads geografiska information och arbetar med platsen Mölndal i olika betydelser dagligen.

Bild på Karolina Falk

Vad är det som gör en plats attraktiv eller intressant? För etablering, att bygga på, att bosätta sig på och mycket annat? Det är många aspekter som påverkar, men grunden står till stor del att finna i de egenskaper platsen har, vad som finns där och vilka förutsättningar de i sin tur ger.

Något som också omedelbart kommer upp i samband att man talar om plats är närhet. Närhet till kommunikationer och annan infrastruktur, befolknings- eller kundunderlag, service, arbetsplatser, rekreation, historia och mycket mera tas med och bakas in i platsens egenskaper och ger dess unika förutsättningar och attraktivitet.

Tänker man på det så är det mesta av den information vi använder i samhället just bunden till geografiska platser på ett eller annat sätt. Platser är också något vi som människor har lätt att relatera till, eftersom vi upplever vi vår värld geografiskt i tre dimensioner. Olika kartunderlag, analoga såväl som digitala, hjälper oss här tillsammans med annan information, men det är människan som förenar alla dessa data och drar slutsatserna. Vi kan föreställa oss, förstå samband och analysera data om plats och utgår från denna egenskap och den kunskap den ger oss i våra arbeten, när vi utvärderar och tar beslut, helt naturligt och ofta utan att tänka på det.

Vi befinner oss samtidigt i digitaliseringens tidevarv där just data förutspås vara en av de mest strategiska resurserna vi har att tillgå för vår framtida samhällsutveckling. På många sätt är det så redan idag. Mängden data svämmar över och börjar bli svåra för oss att få grepp om. Smarta städer och hållbara samhällen vill vi bygga och utveckla.

Vi börjar förstå att det är helt nödvändigt att ta den teknologiska utvecklingens möjligheter till hjälp för att kunna överbrygga framtidens samhällsutmaningar. Då behöver vi bli duktiga på att producera data. Data som fungerar tillsammans och skapar mervärde för oss och samhället i stort. Teknologin är motorn och data är bränslet lite förenklat. Data blir användbar för oss genom att vara väl strukturerad och beskriva de egenskaper som behövs för att fungera i den digitala verkligheten.

För att den digitala vekligheten ska kunna beskriva och representera vår fysiska verklighet vi alltid ha med positionen som en del av våra data för att en företeelse ska kunna finnas på en plats överhuvudtaget. Sök på begreppet ”digital tvilling” som exempel. Utan position saknas ett viktigt sammanhang för att data ska kunna fungera och skapa nya digitala nyttor för vårt samhälle.

Position gör data smartare genom att tillföra den dimension där vi fysiskt lever våra digitala liv och öppna upp för innovation, analys och sökbarhet som utgår från den plats där vi befinner oss. Är din verksamhet rätt positionerad för framtiden?

Per Persson
GIS-samordnare
Mölndals stad

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad