Elisabet Svensson, VD Cactus

Hur många tänker på hur vattnet kommer till kranen? Här i Sverige tar vi för givet att vattnet kommer från kranen när man vrider på den och att vattnet skall gå att dricka utan vidare rening. Vi som är anställda på Cactus tar fram styr- och övervakningssystem för VA-sektorn. Dessa system sätter igång pumparna vid råvattentäkterna och stänger av desamma för att reglera nivåerna i vattentornen och reningsverken. Om något fallerar längs vägen så skickas automatiskt larm till driftpersonalen.

Teknik för miljöförbättring

Jag är civilingenjör från Chalmers och sökte mig till Cactus eftersom jag gärna ville jobba på ett företag där de anställda har nära till skratt och jobbar med tekniska produkter i framkant för miljöförbättring. Jag började som vd i september 2015 och innan dess var jag teknikområdeschef för IT och Mobility på Consat. Mitt första jobb var faktiskt också på ett Mölndalsföretag, Q-Matic, där jag jobbade som systemutvecklare.

Spännande inbjudan

Att besöka och träffa kunder runtom i Sverige tillhör höjdpunkterna i jobbet. Men det finns fler glädjeämnen. Vi på Cactus blev inbjudna att hålla en gästföreläsning kring automatisering under konferensen Asia Water Conference 2016 i Kuala Lumpur Malaysia. Stolta över att ha blivit utvalda bland alla tänkbara leverantörer tackade vi ja och passade även på att besöka VA-verken i närområdet.

I Malaysia sköts det mesta av styrningen på VA-verken manuellt. I många fall är det stora avstånd, ibland med mycket tät vegetation, mellan intag och VA-verk. Det är alltså inte helt enkelt för driftpersonalen att åka ut till pumpstationerna för att med handkraft skruva på ett reglage. Detta innebär att man ofta låter pumparna gå för fullt istället för att reglera dem efter behov. Detta leder i sin tur till att man behöver släppa ut vattnet innan de når VA-verken annars skulle de drabbas av översvämningar.

Rening för högsta kvalitet

Alla Mölndalsbor kan känna sig mycket nöjda och trygga med vattenkvaliteten från vanligt kranvatten eftersom Mölndals VA-verk investerat i en mycket fin reningsprocess som använder sig av UV-ljus. UV-ljus har för avsikt att oskadliggöra mikroorganismer så att de inte kan växa till eller orsaka infektion. Detta gör att vi som dricker det vatten som producerats i Mölndals VA-verk har minimal risk att drabbas av vattenburna parasiter.

Marknadsledande

UV-ljus anläggningar är långt bortom räckhåll i dessa delarna i Asien och besöken där gjorde det uppenbart vilken hög kvalitet processen på de svenska VA-verken håller. Vårt lands VA-kultur med högt ställda krav, tekniska know-how och långa tradition av automatisering gör att vi ligger långt före många andra länder.

Vi söker folk

Själv är jag glad och stolt att jobba på ett företag som, förutom att det är marknadsledande i Sverige, också har ambitionen att förbättra VA-verkens automatiseringsgrad utomlands.

Dessutom tilltalar jobbet på Cactus mig som ingenjör då alla aspekter av ingenjörskonst vävs in. Ena dagen krävs kunskap om elektronik, nästa VA, och en tredje dag är det kemi och mjukvaruutveckling som står på tapeten.

Det går mycket bra för oss och just nu söker vi fler automationsingenjörer till vårt kontor i Mölndal.

Elisabet Svensson
VD Cactus

Kontakt

Näringslivsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
naringsliv@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 13.51