Möt Anki - ny VD på Gunnebo slott och trädgårdar

När jag såg mitt drömjobb i annonsen om VD-uppdraget på Gunnebo Slott och Trädgårdar kände jag starkt att detta var min chans!

Andreas från Cinco present


Jag kommer närmast från Göteborg & Co, Göteborgs destinationsbolag och har bland annat arbetat med stora publika evenemang och programmet för Göteborgs 400-årsjubileum 2021, en bakgrund och erfarenhet som ansågs stämma bra med vad som söktes.

Jag kom första gången i kontakt med Gunnebo Slott och Trädgårdar när jag arbetade som marknadschef för Ostindiefararen Götheborg i början av 2000-talet. Jag har vid flera tillfällen haft tillfälle att samarbeta med verksamheten, senast i samband med Gothenburg Green World 2016, och är djupt imponerad över det engagemang och den kompetens som finns här.

Utveckla och bevara

I mina tidigare roller har jag lyckats avväga ekonomi, uppdrag och publik upplevelse, vilket jag tror kommer att behövas framåt även om Gunnebo är ett väl etablerat besöksmål. Detta ska ske i balans med det fortsatta arbetet att återuppbygga och bevara en sammanhållen 1700-tals anläggning som naturligtvis fortsatt är högst prioriterat.

Mot samsyn och gemensamma mål

I många av de frågor som rör Gunnebos kärnverksamhet skulle man kunna se mig som en ”lättviktare”. Erfarenheten och kompetensen finns bland kollegorna runt mig i organisationen – och i Mölndals Stad. Jag prioriterar nu att lyssna till alla som kan, att ställa frågor, observera och reflektera. Utifrån denna bild vill jag sedan tillsammans med Gunnebos styrelse verka för att vi får gemensamma mål och samsyn. Det ser jag inledningsvis som min huvudroll.

Jag tillträdde min tjänst den 1 juli. Jag har blivit mycket generöst mottagen av alla jag har mött och känner mig varmt välkomnad. Det är därför med nyfikenhet och tillförsikt jag ser på mitt uppdrag.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad