Kraftsamling Life Science

I Mölndal finns idag drygt 6 600 olika företag. Att Mölndal har en bra kommunal verksamhet och organisation som förstår näringslivets villkor är därför centralt.


Det räcker dock inte med att vi som enskild kommun är duktiga, vi finns ju i ett större sammanhang, med övriga kommuner i storstadsregionen Göteborg och Västsverige.

Att vi offentliga aktörer krokar arm och samordnar våra strategier och insatser för att underlätta för företagen är centralt och avgörande för en fortsatt, hållbar tillväxt.

En sådan samsyn över kommungränserna är nu på väg att växa fram. I Mölndal pågår nu arbetet med att utveckla ett näringslivsstrategiskt program som ska harmonisera med övriga Göteborgsregionen. Men – det ska också ta sin utgångspunkt i det som särskiljer vår näringslivsstruktur från grannkommunernas struktur.

Ett påtagligt exempel på att Mölndal skiljer ut sig från övriga Västsverige hittar vi i Life Science. I Mölndal finns, utöver Astra Zeneca, Essity och Dentsply, ett 40-tal framgångsrika spetsbolag i denna framtidssektor.

Av det skälet vill Mölndals stad på olika sätt dra sitt strå till stacken för att stärka en bransch som nu formligen exploderar av innovation och teknikutveckling, inte minst inom områdena Medtech och e-hälsa.

Sedan 2017 är Mölndals stad huvudägare i Sahlgrenska Science Park, där Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet och Business Region Göteborg är grundare. Jag sitter själv i styrelsen och kan från insidan intyga att det är just så som jag nyss beskrev det, branschen formligen exploderar!

Just nu sitter många högstadieelever och funderar över sitt gymnasieval. På den kartan hittar man nu Franklins gymnasium. En nystartad gymnasieskola i Mölndal, med fokus på Life Science i ett Sverigeunikt samarbete mellan Mölndals stad och Astra Zeneca.

Innovationskluster i Mölndal

GoCo, Gothenburg CoValley, ett innovationskluster för hälsa, växer nu snabbt fram på Åbroområdet. Där bidrar Mölndals stad genom att kraftsamlat arbeta med detaljplaner, trafiklösningar och kontakter med andra myndigheter och organisationer. Bland annat!

Den minnesgode kanske kommer ihåg att jag i ett nyhetsbrev för ett tag sedan funderade över möjligheten att samla aktörer som verkar i kluster, för att titta närmare på vad vi kan göra tillsammans och vad Mölndals stad i så fall kan bidra med.

Precis det kommer nu att hända. I mars nästa år samlar vi för första gången de tyngsta Life Science-aktörerna i Mölndal, tillsammans med Business Region Göteborg, Västsvenska handelskammaren och Sahlgrenska Science Park, för uppstart att av det vi än så länge kallar Life Science-plattformen.

Mölndals stad arbetar med andra ord aktivt för att dra sitt strå till stacken för en bransch under stark och innovativ utveckling. Jag är övertygad om att vi på motsvarande sätt kan arbeta med och bidra till andra branscher.

Vilka uttryck det kan komma att ta sig kommer vi förhoppningsvis kunna se längre fram i vår, när det näringslivsstrategiska programmet är klart.

Håkan Ahlström, stadsdirektör i Mölndals stad.

Kontakt

Mattias Jighede
Näringslivsutvecklare
Näringslivsenheten
mattias.jighede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad