Ansvarsfulla affärer

Vad var det som gjorde att vi lämnade Mölndals centrum och flyttade till Krokslätts fabriker? Det är nog den vanligaste frågan jag fått av kunder.

Vi kan gå tillbaka till 1976 då kontoret flyttade in i nya lokaler på torget i Mölndal. Då var bankkontoret en mötesplats där man satte in pengar, tog ut pengar, betalade räkningar och alla hade bankböcker och/eller checkblanketter Vid den tiden var det svårt att låna pengar. Många valde att finansiera sig med hjälp av växlar och det var en stor del av vår vardag i banken att sköta växelboken.

Vi hade en hög aktivitet i bankfacksavdelningen... vad gjorde man där? Jo, där förvarade kunderna aktiebrev och premieobligationer. Kunder som köpte aktier fick vackra fysiska aktiebrev som man låste in för att ta ut när de skulle säljas. Man lyfte utdelning på aktier.

Premieobligationer var ett annat sätt att få avkastning på sitt kapital. Det var dragningar på dessa två gånger per år och då kom det in många kunder till för att besöka sitt bankfack. Man kontrollerade om man vunnit något. Vid vinst gick man till en tjänsteman som efter kontroll skrev ett underlag som kunden fick skriva under för att få utbetalt vinsten. När banktjänstemannen stämplat på premieobligationen att vinsten var utbetald, återvände kunden till bankfacket och låste in sina värdehandlingar.

På 80-talet kom telefaxen, bankcertifikat och aktiefonder såg dagens ljus och vi hade en avreglering på kreditsidan. Nu ställdes helt nya krav på medarbetare inom den finansiella sektorn.

Vi gick utbildningar för att lära oss vad en aktiefond var, hur vi skulle arbeta med kreditgivning och vi började kommunicera med kunder med hjälp av telefax! Vi kunde nu få betalningsuppdrag från kunder som befann sig på andra sidan jordklotet. Det var fantastiskt. Jag minns att alla var så fascinerade av telefaxen! Vi hade fortfarande kvar svarta bakelittelefoner så det var en kontrast.

När kreditmarknaden avreglerades kunde vi låna ut pengar till företag och privatkunder på ett helt annat sätt. Då var det inte bara kamrern som skulle kunna hantera krediter utan vi var många som gick och lärde oss hur vi skulle hantera finansieringsfrågor. Några år senare uppstod en lånebubbla som briserade i början av 90-talet. Många kunder hade t ex valutalån på svenska tillgångar som i kombination med en fastighetskrasch ledde oss in i en svår bankkris, med skyhöga räntenivåer!

Sedan dess har vi fokuserat på en sund kreditgivning där kassaflödet är förutsättningen för att kunna lånefinansiera verksamheter samt tillgångar.

Under 90-talet började våra finansiella tjänster att utvecklas alltmer och i slutet av årtiondet lanserade SEB den första Internetbanken i Sverige. Någon, icke en bankman, myntade att ”Internet är en fluga”… vilket denne har fått äta upp. Internetutvecklingen har ändrat kartan inom finansiella sektorn kraftigt. Idag gör kunderna det mesta av sina bankärenden själva via Internet eller våra fantastiska appar. Värdepapper som förr förvarades i bankfack är automatiserade och behovet av bankfacken har minskat kraftigt.

När det stod klart att delar av Mölndals Centrum skulle rivas stod vi inför ett vägskäl. Hur kommer vi att arbeta framöver inom SEB? Och hur vill kunderna möta oss i framtiden? Vid vilka tillfällen vill kunderna besöka bankkontoret?Var är det lämpligt att bedriva bankverksamhet i framtiden? Vart är vi på väg?

Vi kom fram till att privatkunderna har allt mer behov av rådgivning när det gäller långsiktiga placeringar, sparande och frågor som rör boendefrågor. Många möten kan ske via telefon. Då har vi en telefonbank som hjälper kunderna med de flesta ärenden och som har öppet varje dag under hela året, dygnet runt. Men självfallet går det bra att ringa direkt till bankkontoret också. De som vill träffa oss fysiskt ska kunna göra det på bokade tider.

Men då behöver vi anpassade lokaler för att ha tillgång till välisolerade mötesrum där vi kan prata ostört med kunderna.

SEB i Mölndal vill växa med Mölndals tillväxt och vår ambition är att växa ordentligt på företagsmarknaden. Då inkluderar vi bolag, dess ägare/ledning och anställda. Vi är ute mycket på företagen i Mölndal då vi verkligen brinner för att sätta oss in i företagarens vardag. Ni kan se när vi åker ut i vår gröna SEB-bil. Självfallet vill även ha många nya privatkunder i all den takt kommuninvånarna ökar i antal! Sammantaget kom vi fram till att Krokslätts Fabriker är rätt plats för oss nu och i framtiden.

Både privatkunder och företagskunder har lätt att ta sig hit. Hit kan man ta sig med spårvagn, buss, bil och Flexlinjen. Vi har gott om parkeringsmöjligheter sedan parkeringshuset i området öppnade för några veckor sedan. Vidare har vi en 30-minutersparkering utanför huset.

Vad många kanske inte vet är att SEB ligger i framkant vad gäller hållbarhet. Vi har ett mycket stort engagemang för kommande generationer och då är det viktigt att se hur vi på olika sätt kan bidra i samhället i stort. Vi sponsrar bl.a. ungdomsidrott centralt, regionalt och lokalt i Mölndal. Vidare sponsrar vi ungdomar som vill lära sig spela instrument genom att stötta El sistema.

Vi var först ut med Gröna obligationer, vi har anpassat oss vad gäller placeringar i fonder och utlåning med tanke på hållbarhet. Som ett exempel finansierar vi inte kolkraft inom SEB.

I Mölndal är vi den gröna banken i ett grönt hus. Byggnaden vann Guld i Sweden Green Building Award, 2015. Fastighetsägare/förvaltare är Husvärden. På kontoret är vi 14 anställda varav 9 arbetar med privatrådgivning och 5 med företagsrådgivning. Vi har också pensionsspecialister hos oss. Vi har kvar kontanthantering, dock i automater i en lobby i gatuplan.

Avslutningsvis kan jag säga att vi är den gröna finansiella mötesplatsen med kundfokus och lite annorlunda uppgifter än 1976.

Varmt välkommen till oss !

Tarja Kalvelid, SEB

Kontakt

Näringslivsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
naringsliv@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 13.46