Integration – vår gemensamma utmaning 2017

I år kommer en stor del av de nyanlända flyktingar som kom till Sverige under föregående år att få asyl och därmed uppehållstillstånd. För Mölndals stad innebär det att ca 400 personer kommer bosätta sig här. Sedan tillkommer barn och anhöriga samt en del som flyttar själva från en annan kommun.

Under 2016 har Mölndals stad planerat och förberett sig för detta. Tillgången på bostäder har varit en central fråga och för närvarande byggs det för fullt runt om i kommunen. Det är olika typer av bostadslösningar där en hel del kommer vara klara för inflyttning under våren.

Gott samarbete med Mölndal

Arbetsförmedlingen och Mölndals stad har ett gott samarbete på olika nivåer kring de nyanlända. Det handlar om allt från svenskundervisning, samhällsorientering, ekonomi, kontakt med vården, praktik, validering och inte minst etablering på svensk arbetsmarknad.

Mölndal har ett expansivt näringsliv och här finns alla förutsättningar för att vi tillsammans skall lyckas integrera de nyanlända. Mölndals stad kommer erbjuda ett antal praktikplatser inom sina olika verksamheter. Vi har också kontakt med många lokala arbetsgivare som bidrar med detta, men det kommer att behövas ännu fler. För de nyanlända handlar det främst om att få möjlighet att träna svenska praktiskt, samt att få en introduktion till svenskt arbetsliv.

Hjälp till med etablering

Är du som arbetsgivare intresserad av att hjälpa till med etablering av nyanlända i samhället, är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Arbetsförmedlingen, kontaktuppgifter finns på vår lokala hemsida: www.arbetsformedlingen.se/molndal.

Om du som arbetsgivare behöver rekrytera och har svårt att hitta arbetskraft har Arbetsförmedlingen ett projekt, Systematisk kompetensförsörjning (SYSKOM). I projektet arbetar vi utifrån ditt behov av att rekrytera, och matchar det mot nyanländas kompetens. Det kan till exempel handla om valideringsinsatser eller att den nyanlända får en kompletterande utbildning, innan personen kan ta ett arbete hos er.

Händer mycket i näringslivet

Jag har arbetat som sektionschef här i Mölndal sedan augusti 2015. I vårt marknadsområde, som innefattar Göteborg och Halland, gjordes en omorganisation under 2015 och jag var då nyfiken på arbetet som sektionschef. Arbetsförmedlingen hade just påbörjat ett aktivt förändringsarbete som bland annat innebar en ny ledningsfilosofi. Denna tilltalade mig i och med att den innebär ett mer coachande ledarskap. Jag har tidigare arbetat som arbetsförmedlare i Lerum och Partille, och sökte mig till Mölndal då jag ville pröva på att arbeta i en lite större kommun där det dessutom händer så mycket i näringslivet kommande år.

Jag ser fram emot att händelserikt år!

Åsa Everog, Sektionschef Arbetsförmedlingen Mölndal

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad