En innerstad under omvandling

Jag heter Johan Gerremo och är sedan 2016 mark- och exploateringschef i Mölndal. Efter studier på lantmäteriutbildningen på KTH i Stockholm flyttade jag till Göteborg 1998 och har sedan dess blivit kvar här. Jag har arbetet med samhällsbyggnadsfrågor i snart 20 år varav de senaste 7 åren i Mölndal. Innan dess jobbade jag ett tiotal år på fastighetskontoret i Göteborg i olika befattningar.

Johan Gerremo

Mark- och exploateringsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för stadens fastigheter och utövar fastighetsägarrollen.

Det innebär att vi köper och säljer mark för stadens räkning och hanterar de frågor som följer med fastighetsägandet.

Vi har också en aktiv roll i stadens planarbete, där vi har ansvaret för detaljplanernas genomförbarhet, såväl ekonomiskt som fastighetsbildningsmässigt. Vi ska helt enkelt se till att den idé som planen ska realisera verkligen går att genomföra.

Det gör vi genom att bevaka dessa frågor i planarbetet samt att vi tecknar avtal om genomförandet med inblandade fastighetsägare och exploatörer.

Enligt mig finns inget som är så stimulerande som att få vara en del i samhällsbyggandet i ett brett perspektiv och få arbeta i processen från ax till limpa och se hur det vi planerar blir till verklighet. Det är något som verkligen gäller här i Mölndal och för egen del i arbetet med projekt Mölndals innerstad.

Mölndals innerstad - från omstart till succé

När jag började arbeta på stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndal i januari 2011 blev det början på en otroligt spännande resa de följande åren. Jag skulle egentligen inte arbetat med vår centrumomvandling, men samma sommar gick staden och handelsutvecklaren Steen & Ström skilda vägar och ett nästan färdigt planarbete avbröts. Staden stod inför faktum att en omstart var nödvändig.

Det innebar ett intensivt arbete under resterande del av 2011 samt följande år, där vi analyserade och gick igenom det tidigare projektet. Vi hade ett flertal träffar med olika exploatörer, byggbolag och handelsutvecklare i syfte att hitta en ny samarbetspartner.

Arbetet ledde vidare fram till att det tidigare stora planområdet istället delades upp i fem detaljplaner. Staden riggade också en ny projektorganisation för omtaget där jag fick rollen som stadens projektledare. Som ett led i nystarten jobbade vi även mycket med platsens varumärke och på vilket sätt omvandlingen skulle tydliggöras och kommuniceras. Ett arbete som ledde fram till att staden senare beslutades att sätta platsens namn till Mölndals innerstad.

Våren 2012 hade vi hittat vår nya samarbetspartner i form av NCC och ett första samarbetsavtal tecknades kring utvecklingen av bostäder och handel söder om Brogatan, vår gågata i Mölndal. Detta följdes upp med ett andra samarbetsavtal våren 2013 och detaljplanearbetet startade senare under hösten.

Samtidigt påbörjades även ett andra planarbete norr om Brogatan i samarbete med stadens bostadsbolag, Mölndalsbostäder, med målet att utveckla ytterligare bostäder samt nya lokaler för Mölndals stadsbibliotek.

Senare på hösten 2013 startades även den tredje detaljplanen för innerstaden, ett nytt huvudkontor för SCAs hygienprodukter. Planarbetet hade föregåtts av en bred tävling utlyst av SCA i syfte att hitta en ny site i Göteborgsområdet för deras huvudkontor. Cirka 20 förslag lämnades in till SCA. Dessa kokades ner till två, som avgörandet stod mellan, båda lokaliserade i Mölndal. Valet föll till slut på Mölndals innerstad och NCCs bidrag med en ny rund byggnad över spårvagnens vändslinga.

Projektet blev en riktig utmaning för alla inblandade parter då tiden för SCAs inflyttning, den 1 december 2016, var avgörande för om det hela skulle gå i lås. För stadens del innebar det att en detaljplan togs fram enligt alla konstens regler på bara 10 månader, med ett antagande i mars 2014. Det efterföljande bygget flöt också på som planerat, vilket innebar att SCA (numera Essity) med 1000 anställda blev först att etablera sig i den nya innerstaden. Ett landmärke för Mölndal och ett fantastiskt tillskott till livet i innerstaden.

Arbetet med detaljplanerna norr och söder om Brogatan fortskred parallellt med planen för SCA och antogs slutligen av kommunfullmäktige i mars 2015 efter cirka 18 månaders arbete. Antagandet av de båda detaljplanerna blev en milstolpe i projektet och äntligen fanns förutsättningarna att påbörja omvandlingen av vårt centrum till en ny och modern innerstad. Senare samma sommar sattes så spaden äntligen i backen och de första byggnaderna kunder börja rivas, en ny resa hade börjat med siktet inställt på invigning av Mölndal Galleria under 2018 och innan dess vårt nya stadsbibliotek i december 2017.

Projektet är fascinerande i många avseenden. För både staden och våra samarbetspartners har det inneburit investeringar till en storlek utöver det vanliga. I den gamla stadsmiljön byggs flera helt nya kvarter, med både bostäder, handel och kontor, samtidigt som alla offentliga miljöer, så som gator, parker och torg får ett rejält lyft.

Under tiden måste självklart alla viktiga basfunktioner fungera något så när. Det är och har varit en prövotid för många boende och handlare under byggtiden, men det har varit en fantastisk förståelse för arbetet. Istället för synpunkter och klagomål har vi huvudsakligen sett en spänd förväntan på vad som komma skall.

Nya utmaningar för Mölndal

Nu kan vi skönja målet och det är ingen tvekan om att vår innerstad kommer att bli mycket trivsammare och trevligare med ett rikt utbud av olika slag. Att se hur allt det här växer fram, att tidsplanen håller och att samtidigt konstatera att vi som stad, tillsammans med våra samarbetspartners, skapar något riktigt bra för Mölndal och dess invånare. Det känns otroligt kul!

Jag kan konstatera att projekt Mölndals innerstad bevisat att man med en gemensam målbild, tydlig projektorganisation, tydliga mandat och en tydlig politisk förankring kan samordna samhällsbyggnadsprocessen på ett mycket effektivt sätt i kommunen och därmed få olika kompetenser att jobba parallellt. Detta är något som vi lyckats med i Mölndal och vi är med våra erfarenheter väl rustade inför kommande utmaningar.

Johan Gerremo
Mark- och exploateringschef, Mölndals stad

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad