Röster från Mölndal

Mio Saba Sjösten är nytillträdd stadsdirektör i Mölndals stad och berättar i månadens Röster från Mölndal om sin nya roll.

Mio Saba Sjösten, kommundirektör i Mölndals stad

Vid årsskiftet började jag mitt nya jobb som stadsdirektör i Mölndal. Det är en fantastisk möjlighet att få en ny inblick i en organisation som jag jobbat i sedan 2010.

De senaste sju åren har jag varit socialchef i Mölndals stad. Jag har min bakgrund inom socialtjänsten och arbetat dessförinnan i Trollhättans stad och Vänersborgs kommun.

Att nu fått förtroendet att bli stadsdirektör innebär att jag får möjlighet att arbeta med helheten på ett annat sätt än tidigare. Jag ser att den offentliga verksamheten hänger samman med privata näringslivet. Vi är beroende av varandra. Kommande års utmaningar med ändrad demografi och färre personer i arbetsför ålder är en utmaning för oss alla.

Därför är det oerhört viktigt att alla som kan kommer i arbete, att barn och unga går ut skolan med betyg och att våra nya svenskar lär sig språket snabbt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Här spelar skolan och vuxenutbildningen en viktig roll kommande år. Det är även viktigt att lyssna på branschen vilken kompetens som efterfrågas för att vi både ska möta kompetensbristen och samtidigt hjälpa människor in i egen försörjning.

Jag kommer in i ett läge där mycket ska hända i staden. Vi fortsätter att växa och bygger fler bostäder och nya områden ska växa fram. I dagarna togs första spadtaget i GoCo Health Innovation City i Åbro, ett life science-kluster. Trafikverket planerar för en sex mil dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås där Mölndal är utpekad som en station på denna sträcka. Det är så klart jätteviktigt för oss att vara aktiva i denna planering.

I Mölndal finns drygt 6 600 aktiva företag i flera hundra olika branscher, där den största är life science. Vi har ett blomstrande näringsliv i Mölndal och det ska vi vårda. Vi som arbetar i kommunen behöver förstå de villkor och förutsättningar som näringslivet står inför. Jag har i januari månad gjort mitt första företagsbesök och jag ser fram emot fler! Genom att komma ut och träffa företagare ökar förståelsen mellan kommunen och näringslivet. Det ska bli jätteroligt att tillsammans med näringsliv, politiker, Mölndalsbor och inte minst alla kompetenta medarbetare fortsätta utveckla bästa möjliga Mölndal.

Och du, vi ses väl på näringslivsdagen den 19 mars?!

Hälsningar
Mio Saba Sjösten

Kontakt

Mattias Jighede
Näringslivsutvecklare
Näringslivsenheten
mattias.jighede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad