Hubert Jönsson, Åbro Företagsförening

Behöver Mölndal Åbro företagsförening? I den här månadens Röster från Mölndal berättar Hubert Jönsson om sitt engagemang för företagsföreningen Mölndal Åbro.

Under många år när jag arbetade aktivt på Allfrakt så var jag ovetande om eller hade bara ytlig kunskap om Åbro Företagsförening. Genom olika affärskollegor så kom jag dock i kontakt med föreningen och förstod att det fanns en poäng med den. Från 2008 har jag fått vara med i styrelsen.

Ser man bakåt så var det mycket frågor i den omedelbara närheten som föreningen sysslade med. Exempel på frågor är bl.a. att man har haft kontakter med Västtrafik om busslinjer och turtäthet. Påverkan av skyltning i infarterna till Åbro-området har resulterat i bra orienteringstavlor som ger möjlighet för den som vill, att visa vägen till sitt företag. Stort fokus har också varit på bevakning i området där man fått Securitas att ha ronderande väktare i området under kvälls- och nattetid. En service som många inte är medvetna om – den bara finns där. Men så är det i vårt samhälle – många aktiviteter bara finns där och vi märker dem inte förrän de upphör. Det har bidragit till att Åbroområdet har blivit ett attraktivt industriområde med mycket litet inslag av oönskade aktiviteter.

Åbroområdet har många aktiva och expansiva företag vilket märks på trafiken i området som är omfattande. Det blev särskilt markant 2010 då köerna var långa och långsamma både morgon och kväll när vi skulle till och från våra arbetsplatser. Vi och andra framförde önskemål och synpunkter och efter viss möda så fick vi gehör. 2011 fick Mölndal stad utökat utfarter i rondellerna på Pepparedsleden och plötsligt så var problemen som bortblåsta. Framgångsrikt exempel på vad lobbying och påverkan kan göra med rätt kanaler. Spårväg ut till Åby har varit på tapeten, jag tror att idén framfördes redan i början av 2000 talet. Än har vi inte sett den, men nu har förslaget åter dykt upp och är med i det stora infrastrukturpaketet som kallas Sverigeförhandlingen. Så morgondagens ungdomar kanske får möjlighet att ta vagnen ända ut till sin arbetsplats i framtidens Åbro – den som lever får se.

Vad händer i företagsföreningen nu då när området är relativt välfungerande?

Ja från att föreningens arbete har varit fokuserat på närområdets frågor så har det under senare år utvecklats alltmer till att ge mer möjligheter för företagen att mötas, knyta kontakter, inspireras och träffas. Under lång tid hade vi lunchträffar i liten lunchlokal på Argongatan. Arrangemanget förde en tynande tillvaro och det blev behov av nystart. Så 2012 bytte vi koncept ihop med Företagarna i Mölndal och startade vad vi fyndigt kallade Mölndalsoffan. En träff på morgonen med frukost, mingel och intressant föredrag. Första soffan hade vi Jens Spendrup som talare – en riktig fullträff. Konceptet har blivit mycket uppskattat och det har varit ett flertal mycket intressanta talare och möten under åren – och mer har vi på gång. Så den som har möjlighet att avsätta en arla morgonstund några gånger per år kommer att få ordentlig valuta.

Sedan har vi den årliga stora kvällen kallad MEET, tidigare Inspirationsafton där vi tillsammans med Företagarna, Swedbank och Mölndal stad arrangerar en galakväll med prisutdelningar, mingel, mat och riktigt intressanta föredrag av personer med fascinerande berättelser från sina liv eller företag.

Den här typen av möten tror jag har stor betydelse för näringslivet. Det är ju när man möts och träffas som man skapar kontakter vilket ger möjlighet till affärer. Att träffas under avslappnade former med mat och mingel gör inte möjligheterna mindre – tvärtom.

Då fokus minskat på Åbro-området och kommit att mer omfatta den här typen av aktiviteter märks det tydligt sista åren att vi fått nya medlemmar utanför vårt traditionella område. Vi har idag medlemmar i hela Mölndal så namnet är nu lite missvisande för föreningen och ett namnbyte är troligt inom snar framtid

Har vi i Åbro någon röst i staden?

Ja det är klart att en företagsförening som företräder många tusen anställda och skattebetalare i staden får möjlighet att komma med förslag och synpunkter i olika frågor. Våra medlemmar representerar allt från största företaget i Mölndal till små företag inom alla olika branscher. Vi har idag aktiv kontakt med stadens näringslivsenhet och näringspolitiker. I många frågor som berör företagen i Mölndal så får vi möjlighet att lämna våra synpunkter och det gagnar företagandet i Mölndal. Sedan är det så klart att vi i våra företag ofta är lite otåliga och tycker kvarnarna mal långsamt i byråkratin.

Vi är vana vid korta beslutsvägar och vill se resultat snabbt. Men det tillhör demokratins spelregler att det skall gå formella vägar och då blir besluten ibland i vårt tycke lite långsamma. Men med vår påverkan så kanske man skyndar på lite inom beslutshierarkin och väljer beslut som passar oss. Ser vi till företagsklimatet i Mölndal så ligger Mölndal enligt flera mätningar bra till – men det innebär ju inte att vi skall slå oss till ro, utan fortsätta att arbeta aktivt med frågorna som har betydelse för en framgångsrik stad och ett bra Mölndal

Så varför skall man vara medlem i en företagsförening?

Det ger stora möjligheter till nya kontakter, nätverk och affärer. Det ger möjlighet till inspirerande föredrag vilket kan ge oss mer kraft att göra bra affärer. Det ger en starkare röst i staden för företagens synpunkter ju fler medlemmar vi är. Det ger delaktighet i Mölndals näringsliv och stadens utveckling.

För att återgå till inledningsfrågan om Mölndal behöver föreningen - för mig är det självklart att Mölndal och Mölndals företag behöver Åbro Företagsförening. Är ditt företag inte medlem - fundera på om det inte kan vara en bra affär för er att bli medlem och vara med på resan till ett framgångsrikt Mölndal med många framgångsrika företag.

Hubert Jönsson
Åbro Företagsförening

Kontakt

Näringslivsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
naringsliv@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-15 15.55