Ett näringslivsnära gymnasium öppnar i Mölndal

Lena Hellsten berättar i denna månads röster från mölndal om arbetet med att starta upp ett nytt gymnasium i Mölndal.


Snart är det dags för alla nior i Göteborgsregionen att välja gymnasium. Nytt för i år är Franklins gymnasium i Mölndal. Vi erbjuder naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet med en inriktning på Life Science i samarbete med AstraZeneca.

Vi tror att det är mycket viktigt för eleverna att få träffa forskare, innovatörer och andra yrkespersoner för att få inspiration och motivation. Under gymnasieåren är det viktigt att få veta hur kunskapen kan användas och vad som händer inom forskning och näringsliv. Vi hoppas självklart att knyta kontakter med många fler företag.

Eleverna behöver få förebilder och ”skarpa case” att jobba med. Tanken är att verklighets­exempel, studiebesök och gästföreläsare ska vara en röd tråd i skolans arbete. Vi vill också ha flera näringslivsrepresentanter med i skolans Programråd som både ska vaka över skolans kvalitet och hjälpa till att utveckla skolan. Det är extra kul att kunna göra detta i Mölndal med ett så rikt näringsliv inte minst inom bioteknik.

Det är ett oerhört privilegium att få vara med och starta en skola från grunden. Vi har gjort ett gediget arbete med att förbereda skolan. Vi har bl a undersökt vad högskolestudenter saknade under sin gymnasietid och vad forskning säger om framgångsrik undervisning. Detta kommer leda till ett stort fokus på studieteknik och bästa möjliga förberedelse för högre studier. Vår målsättning är att om några år även erbjuda International Baccalaureate med undervisning på engelska för barn till bl a gästforskare.

Jag har varit skolledare i många år och arbetat för flera kommunala men också fristående huvudmän. Nu arbetar jag i Mölndal och det är väldigt tillfredsställande att inte enbart arbeta för en enskild aktör utan för en hel stad. Det är intressant och givande att vara en del av att Mölndal växer och utvecklas. Jag har bott i Mölndal i trettio år. Mina barn har gått i skola, kulturskola och deltagit i föreningslivet här.

De har fått sina första sommarjobb på företag i Mölndal och blivit väldigt väl mottagna. Jag har sett Mölndals centrums nedåtspiral och nu vår nya fina innerstad med ett fantastiskt bibliotek och en väldigt fin galleria. Det byggs som bara den i Mölndal och på en enkel söndagspromenad kan man ofta se nya hus som vuxit upp ur marken! Det är så roligt att jobba i Mölndal och för Mölndal - som bara blir bättre och bättre.

Lena Hellsten, verksamhetschef utbildningsförvaltningen

Kontakt

Mattias Jighede
Näringslivsutvecklare
Näringslivsenheten
mattias.jighede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad