Att jobba på ett av världens bästa museer

Cajsa Lagerkvist är museichef på Mölndals stadsmuseum och berättar i månadens Röster från Mölndal arbetet på museet.

Jag är stolt över att jobba på ett av världens bästa museer – och tänk att det ligger i Mölndal! Det är inte vi själva som gett oss det betyget. Internationella museiexperter lyfter fram Mölndals stadsmuseum som en förebild och våra besökare och kollegor i museivärlden berömmer oss.

Mitt första besök här var 2002, kort efter att jag hade flyttat från min födelsestad Stockholm till Göteborg. Jag hade då fått frågan om jag ville vara med och forma det nya Världskulturmuseet vid Korsvägen. Det var ett oerhört spännande arbete med många internationella kontakter och jag trivdes där i många år.

Utifrån ett ökande intresse för museernas roll i lokalsamhället bytte jag sedan till ett jobb som utställningschef på Göteborgs stadsmuseum. Vid det laget hade jag rotat mig på Västkusten och familjen flyttade till Mölndal 2011. När tjänsten som chef för Mölndals stadsmuseum blev ledig 2015, kunde jag inte tänka mig ett bättre jobb och glädjande nog fick jag uppdraget.

Cajsa Lagerkvist

Det som gör Mölndals stadsmuseum unikt är vår öppenhet. Här kommer besökaren nära föremålen och den personliga berättelsen och minnet står i centrum. Insikter om den egna historien och inblickar i andras erfarenheter, stärker både individen, det demokratiska samtalet och känslan av samhörighet. Och det behövs extra mycket i en tid när samhällsklimatet hårdnar.

Vi är också ett museum med mycket utrymme för kreativitet. Vi har tagit fram appen Enter Mölndal (entermolndal.se) som levandegör kommunens spännande kulturhistoria ute i landskapet. Kvarnbyns berättelser och forntidens största kultplats vid Tulebosjön kan upplevas genom den egna mobiltelefonen, med VR och AR-teknik.

Det angeläget för mig att vi är ett museum som utvecklas, gör skillnad och tar en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Därför utmanar vi oss gärna för att bredda publiken och synas på fler arenor. Under hösten 2018 samarbetade vi med Citycon genom att skapa ett Pop up-museum i Mölndal Galleria och detta gav oss en finalplats i Swedish Arts and Business Awards 2019. Men det viktigaste var att vi nådde en helt ny publik. Är du en av dem som inte besökt oss än? Kom hit!

Cajsa Lagerkvist, museichef Mölndals stadsmuseum

Kontakt

Mattias Jighede
Näringslivsutvecklare
Näringslivsenheten
mattias.jighede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad