Bästa möjliga offentliga inköp

Som 8-åring bestämde jag, Jonna Eriksson, mig för att bli jurist. När jag 16 år senare läste sista året på juristutbildningen och gick en nystartad kurs i offentlig upphandling bestämde jag mig för att det här, det ska jag jobba med. Offentlig upphandling är en fin blandning av juridik, ekonomi, affärer och inte minst samhällsfrågor. Jag är helt klart nörd inom mitt område, brinner för upphandlingsfrågor och drivs av ständig utveckling och tydliga mål.

Nu är jag 32 år och ny som upphandlingschef i Mölndals stad. Jag har jobbat i Mölndal sedan 2011 som upphandlare och upphandlingsjurist. Lagen om offentlig upphandling ser jag inte på något sätt som ett hinder för den goda affären, tvärtom. Konkurrens är sunt och möjligheterna många. Är Mölndalsbo sedan fyra år tillbaka och trivs fantastiskt bra med att både arbeta och bo i Mölndal. Det händer otroligt mycket här och det är verkligen roligt att få vara med på resan och bidra till bästa möjliga Mölndal. Varje dag.

Naturligtvis värnar vi om vårt lokala näringsliv och har startat upp ett närmare samarbete med stadens näringslivsenhet för att nå ut till Mölndals företagare. Vi vill bidra till bättre dialog och på så sätt underlätta för det lokala näringslivet att delta i våra upphandlingar. Första delen i vår satsning är ett informationstillfälle för leverantörer om anbudslämning och stadens upphandlingsverksamhet. Vid planering av nya upphandlingar ska hänsyn tas till mindre, lokala företags möjligheter att lämna anbud. Där det är möjligt ska större upphandlingar delas upp i mindre delar för att främja konkurrensen och ge fler aktörer möjlighet att delta.

En utmaning vi har är att jobba mer aktivt med avtalsuppföljning, dels för att se till att vi får det som avtalats vid våra inköp men lika viktigt är det att vi upprätthåller en hög avtalstrohet för att säkerställa stadens trovärdighet som avtalspart.

Vi har även mål att öka sociala krav i våra upphandlingar för att öka den egna försörjningen hos arbetslösa ungdomar, nyanlända och funktionshindrade. Det innebär att personer som är utanför arbetsmarknaden tas emot i leverantörens verksamhet eller i projektet för praktik, lärlingsplats, visstidsanställning eller annan form av sysselsättning. Det här har tagits emot väldigt positivt av leverantörer inom de områden vi introducerat sociala krav. Vi ställer också krav på goda arbetsvillkor och hög miljöhänsyn i våra upphandlingar.

Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige, så lyder en del av stadens vision och det är precis så vi jobbar på upphandlingsenheten för att tillsammans nå den hållbara staden där alla får chansen.

Jonna Eriksson
Upphandlingschef, Mölndals stad

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad