Om att sluta, att lära sig och att börja på någonting nytt

Karin Kempe är näringslivssamordnare i Mölndals stad och går i pension i oktober. Hon berättar i månadens Röster från Mölndal om sitt arbete i staden.

Jag startade detta nyhetsbrev några månader efter att jag hade börjat i Mölndals stad 2015. Jag har under årens lopp, frågat många om att skriva under rubriken ”Röster från Mölndal”, och nu får jag äntligen skriva själv.

Jag går i pension den 15 oktober. Jag föddes i entreprenörsbygden Gnosjö, har en lång yrkesbakgrund som typograf och art director, utbildningskoordinator för näringslivet, och företagsledare inom media, kommunikation och mässor. Under femton år har jag verkat som näringslivsutvecklare i Alingsås, Tanum och de senaste åren i Mölndal.

Jag står nu inför den helt nya situationen, som vi alla dock till slut konfronteras med; att avsluta min yrkesbana och bli pensionär. ”Pensionär” kommer från franskan och betyder förmånstagare eller i en mer drastisk svensk formulering ”en utarbetad människa som äntligen får vila sig.”

I en sådan situation tror jag de flesta ställer sig frågor av typen: Vad har jag egentligen gjort? Har detta görande gjort någon skillnad eller skapat några värden? Eller borde jag gjort något annat?

Fem lärdomar

Dessa frågor kan inte besvaras här, i en krönika i ett nyhetsbrev. Därför går jag rakt på sak och sammanfattar fem lärdomar jag dragit om vad som är avgörande för att en kommun skall kunna bidra till lokal näringslivsutveckling. Jag hoppas dessa kan vara av intresse och till glädje för fortsatt arbete i Mölndal.

Mina lärdomar handlar i hög grad om de kvaliteter eller förmågor som krävs från kommunens sida.

  1. Förmåga att inleda och upprätthålla dialog med näringslivet och dess intresseorganisationer, samt med kommande generationer. Dialogförmågan är helt avgörande och den handlar i hög grad om att vara genuint intresserad, kunna fråga för att förstå, och att lyssna på djupet. Då kan man fortsätta en hållbar dialog och hålla den vid liv.
  2. Förmåga att skapa en djupare förståelse för näringslivets variation och situation. Det krävs förståelse och inlevelse för allt, från de som har en idé men ännu inget företag, enmansföretagarna, familjeföretagen, de lite större företagen samt även de riktigt stora företagen som verkar på en global marknad.
  3. Förmåga att skapa förtroende och tillit för varandra. Detta är lätt att säga, men hur gör man det? Min erfarenhet är att om man jobbar idogt med 1 och 2 ovan, då växer förtroendet och tilliten. Det gör det möjligt att förmedla viktiga kontakter till andra som behöver det, att bli litad på och lyssnad på.
  4. Förmåga att bjuda in och agera ”värd”. Kärnan i detta är ett välkomnande och inbjudande förhållningssätt lika mycket för små som stora verksamheter, samt för personer på olika förvaltningar inom kommunen. Ibland är det viktigt att bli en ”röst”, inte advokat, för de som kan ha svårt att orientera i regelsystem och förvaltningar. Det är också viktigt att vara en röst från kommunens sida, d.v.s. att kunna delge stadens samlade intentioner.
  5. Förmåga att också driva samverkan och konkret samarbete som leder framåt. Särskilt viktigt är att bidra till en gemensam förståelse bland alla inblandade för vad som faktiskt har skett och inte skett. Respektera olika utgångspunkter, ta vara på drivkrafter, vara ärlig och inte ställa sig över.

Att bygga ”bryggor”

De fem förmågorna kan bildligt sägas höra ihop och sammanfattas med att det handlar om att kunna koppla ihop olika aktörer i arbetet genom att bygga ”bryggor” där det råder gap eller glapp. Den näringslivsutvecklande funktionen äger inte situationen, det gör de som driver företag respektive ansvarar för olika förvaltningar. För att en konstruktiv utveckling skall komma till stånd, krävs det ibland ett slags ”halvledare”, en som bidrar till gemensam förståelse, förtroende och handlingskraft mellan näringsliv och kommun.

Tack till alla

Jag vill tacka er alla kollegor, företagare och härliga personer som jag har samarbetat med och som varit en förutsättning för dessa lärdomar. Alla jag har mött bär jag med mig i hjärtat. Från första dagen kände jag mig välkommen till Mölndal.

Det är både vemodigt och skönt att sluta. Jag har haft roligt, utmanande, arbetsamt och spännande. Jag har nog jobbat för mycket, tyckt att jag inte räckt till, varit för ambitiös men trott på människors gemensamma kraft. Fått förmånen att vara med i många spännande sammanhang och projekt och lärt mig mycket om samordning och samverkan, att bygga förtroende och tillit och att hålla en hög servicenivå.

Fri att se möjligheter

Till sist, ”man skall tala sanning”, sa min mor. Därför måste jag medge att visst, jag slutar som anställd, men inte som aktiv människa. Uppdrag, uppgifter och utmaningar har jag svårt att leva utan, så jag är nyfiken på vad och vem som kommer i min väg. Jag kommer att hålla utkik, det lovar jag.

Det finns redan ett par styrelseuppdrag och pågående mentorsuppdrag där jag känner att jag kan bidra med min erfarenhet och kompetens.

Men ibland är det fint med en lång frukost på ett kafé med dagens tidning, promenad på förmiddagen genom stan eller på landet, odlingar, samtal som får ta tid, upptäcktsfärder med Oliver och Nima. Att få råda över min egen tid, nära Pelle, barn och barnbarn. Och hinna fråga mamma ordentligt hur det var att växa upp på 1920 och 1930-talet…

Stort tack för härliga och intressanta år i Mölndal, jag hoppas jag har bidragit på mer än ett sätt”.

Karin Kempe
Näringslivssamordnare i Mölndals stad

Kontakt

Mattias Jighede
Näringslivsutvecklare
Näringslivsenheten
mattias.jighede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad