Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Delta i upphandlingar

För att kunna bli ramavtalsleverantör till staden måste du vara med och lämna anbud. Det gäller då att hålla utkik efter vilka upphandlingar som är aktuella.

Aktuella upphandlingar hittar du på upphandlingar.nu . Upphandlingsenheten ansvarar för stadens centrala upphandlingar och ramavtal. Förvaltningsspecifika upphandlingar sköts av respektive förvaltning.

Elektronisk anbudsgivning

Visma TendSign

De upphandlingar som hanteras av upphandlingsenheten handläggs i upphandlings-systemet TendSign.

Anbudsgivare som vill delta i en upphandling ska lämna in elektroniskt anbud via systemet TendSign. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord fås via en registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Läs mer om hur det fungerar att lämna anbud i det webbaserade verktyget på Visma Tendsigns hemsida.

Anbudet

Tänk på att starta anbudsskrivningen i tid. Observera att det finns en sista dag för att ställa frågor.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00.

Begärd information

Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud. Lämna inte in information som inte efterfrågas.

Reservationer

Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet måste förkastas.

Sista datum för anbudssvar

Lämna alltid in anbuden i god tid! En upphandlande myndighet kan aldrig hantera för sent inkomna anbud.

Rättelser

Förfrågningsunderlagen kan rättas eller kompletteras under anbudstiden. Sådana kompletteringar sänds alltid ut till den e-postadress som angavs när underlaget beställdes. Om du inte själv hämtat ut förfrågningsunderlaget från vår annonssajt "upphandlingar.nu" eller via ”tendsign.com” skickas inte kompletteringar automatiskt. Därför ber vi dig att hämta ut handlingarna från www.upphandlingar.nu eller Tendsign.

Behovet styr

All upphandling börjar med att stadens verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i stadens verksamheter eller i marknaden. Eller så är det ett ramavtal som håller på att löpa ut och därmed ska konkurrensutsättas igen.

Om det behovet täcks av befintliga ramavtal så ska inköp göras från dessa leverantörer. Inköp till staden görs av respektive förvaltningar och bolag.

För pappersanbud

Svarsblanketter

Om svarsblanketter finns med i förfrågningsunderlaget är det meningen att dessa ska användas. Vid skriftliga anbud lämnar du svaren i en mapp, pärm eller plastficka med eventuell begärd struktur. När du gör på detta vis underlättar du hanteringen och risken för att vi missar viktig information minskar.

Undertecknande av anbud

Glöm inte skriva under ditt anbud. 

Relaterad information

Kontakt

Upphandlingsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
upphandling@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-07 13.47