Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Teknisk information elektronisk handel

Nedan finns den tekniska informationen som gäller de olika elektroniska meddelanden som sänds mellan parterna. Vilka meddelanden som gäller för respektive leverantör framkommer under upphandlingen och beror på avtalets karaktär och leverantören kapacitet.

Kommunikation

Faktura-, order-, orderbekräftelse-, leveransavisering-, och katalogintegrationer baseras på FTP eller HTTPS kommunikation. Filer kan även postas manuellt via Visma Proceedo Supplier Center™.

Katalog

En elektronisk katalog innehållande avtalat sortiment kan baseras på Proceedo formaten PRO_FF_V6, PRO_XML_V6 eller EDIFACT D96 PRICAT (ESAP 6.3).

Punch-out

Integration mellan webshop och Proceedos inköpsmodul baseras på OCI (3.0, 4.0) eller Visma Proceedo cXML format.

Order

Order kan sändas via e-post eller via formaten EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3), cXML, xCBL 3.5, Peppol BIS 28A eller SFTI Sveorder. Order kan även sändas via Visma Proceedo Supplier Center™.

Orderbekräftelse

Visma Proceedo stödjer integrerad orderbekräftelse baserad på EDIFACT D96A eller xCBL-format. Orderbekräftelser kan även manuellt skapas i Supplier Center™.

Leveransavisering

Visma Proceedo stödjer integrerad leveransavisering baserad på EDIFACT D96 format.

Elektronisk faktura

Fakturering ska ske elektroniskt. Mölndals stad tar emot fakturor i Peppol- eller Svefaktura-format. (Undantagsvis kan även EDIFACT-format godkännas.)

Det går även att använda sig av Visma Proceedo Supplier Center™ för skapande av webbfakturor.

Peppol

För att kunna skicka fakturor med Peppol behöver du som leverantör veta Mölndals stads mottagar-id. För mer information avseende Peppol se SFTI:s webbplats eller kontakta din operatör.

Operatörer som är anslutna till Peppol: 
http://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

Svefaktura

På fakturor i svefakturaformat skickas ordernummer, referenskod och övrig referensinformation i nedan angivna fält.

Ordernummer
<cac:OrderLineReference>
<cac:OrderReference>
<cac:BuyersID>00099999</cac:BuyersID>
</cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>

Referenskod
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>012345</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Referensinformation
<ExtOrderRef>Förnamn Efternamn 012345_XY</ExtOrderRef>

EDIFACT

På fakturor i EDIFACT-format skickas ordernummer och referenskod i nedan angivna fält.

Ordernummer
RFF+ON

Referenskod
RFF+CR

Kontakt

E-handel
Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
e-handel@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-28 11.57