Funktionsnedsättning och arbete

Du som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden kan få stöd från staden.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till dig som har intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller en förvärvad hjärnskada. Den dagliga verksamheten anpassas efter dina behov, förutsättningar och intressen. Exempel på arbetsuppgifter är:

  • köks- och serviceuppgifter
  • återvinning av kläder
  • trädgårdsarbete.

Rehabilitering och arbetsträning

Daglig sysselsättning är en öppen verksamhet för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Som deltagare får du möjlighet till rehabilitering och arbetsträning. Du kan delta i grupper som till exempel:

  • kök
  • snickeri
  • persona
  • textil
  • öppna grupper

SIA – stöd i arbete

På SIA jobbar arbetsspecialister med att stötta personer ut i arbetslivet. Det sker utifrån metoden Individual Placement and Support, IPS. Mer information om SIA Pdf, 1.7 MB..

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad