Praktik och arbetsprövning

Du som är arbetssökande kan få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet för att hitta vägar mot arbetsmarknaden, egen försörjning eller studier.

Det här kan vi hjälpa till med

Arbetsmarknadsenheten kan bland annat erbjuda:

  • kartläggning av din kompetens och erfarenhet
  • stöd i att nå ditt mål
  • hjälp i ditt arbetssökande
  • arbetsprövning och praktik
  • språkpraktik
  • hjälp att lyfta fram dina positiva egenskaper
  • möjlighet till fysisk träning.

Flera alternativ

Din bakgrund och dina förutsättningar avgör vilken av arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter du kommer att ha kontakt med.

  • Arbetsmarknadshandläggarna ger dig stöd och vägledning för att antingen få arbete eller praktik, eller inleda studier. Vi hjälper dig att undersöka vad just du behöver för att kunna nå arbetsmarknaden. Arbetsmarknadshandläggarna ger dig även stöd och uppföljning vid arbetspraktik.

  • Neon Resurscenter är en av våra praktiska verksamheter, Här kan du arbetsträna/arbetspröva inom snickeri, textil verksamhet eller föreningslaget. Du kan också få hjälp i ditt jobbsökande samt möjlighet att kartlägga dina resurser och intressen. Vi kan även erbjuda dig en grundläggande datautbildning.

  • Torrekullagården är en praktisk verksamhet där du kan arbetsträna/arbetspröva inom trädgård, bygg och underhåll, loppis, kök/café eller lokalvård. Vi driver loppisbutik och våffelcafé som är öppna för allmänheten en dag i veckan. Vi ansvarar även för Torrekullagårdens utomhusmiljö. Vi utgår från dina resurser och intressen.

Olika vägar till våra insatser

Du kan komma i kontakt med oss på olika sätt, exempelvis genom att du ansöker om ekonomiskt bistånd eller för att du har kontakt med utbildningsförvaltningen (som också ingår i Mölndals stad) eller med Arbetsförmedlingen (en statlig myndighet).

Kontakt

Social- och arbets­marknads­förvaltningen
Besöksadress:
Södra Ågatan 4A-B, Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-87 85 82 fax

Postadress:
Mölndals stad
Social- och arbets­marknads­förvaltningen
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad