Praktik och arbetsprövning

Du som är arbetssökande kan få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet för att hitta vägar mot arbetsmarknaden, egen försörjning eller studier.

Det här kan vi hjälpa till med

Arbetsmarknadsenheten kan bland annat erbjuda:

 • kartläggning av din kompetens och erfarenhet
 • stöd i att nå ditt mål
 • hjälp i ditt arbetssökande
 • arbetsprövning och praktik
 • språkpraktik
 • hjälp att lyfta fram dina positiva egenskaper
 • möjlighet till fysisk träning.

Flera alternativ

Din bakgrund och dina förutsättningar avgör vilken av arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter du kommer att ha kontakt med.

 • Arbetsmarknadshandläggarna ger dig stöd och vägledning för att antingen få arbete eller praktik, eller inleda studier. Vi hjälper dig att undersöka vad just du behöver för att kunna nå arbetsmarknaden. Arbetsmarknadshandläggarna ger dig även stöd och uppföljning vid arbetspraktik.

 • Neon Resurscenter är en av våra praktiska verksamheter, Här kan du arbetsträna/arbetspröva inom snickeri, textil verksamhet eller föreningslaget. Du kan också få hjälp i ditt jobbsökande samt möjlighet att kartlägga dina resurser och intressen. Vi kan även erbjuda dig en grundläggande datautbildning.

 • Torrekullagården är en praktisk verksamhet där du kan arbetsträna/arbetspröva inom trädgård, bygg och underhåll, loppis, kök/café eller lokalvård. Vi driver loppisbutik och våffelcafé som är öppna för allmänheten en dag i veckan. Vi ansvarar även för Torrekullagårdens utomhusmiljö. Vi utgår från dina resurser och intressen.

Olika vägar till våra insatser

Du kommer till oss genom exempelvis:

 • Ansökan om ekonomiskt bistånd.
 • Kontakt med Arbetsförmedlingen.
 • Kontakt med Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax socialtjänsten)
socialarbetsmarknad@molndal.se

Besöksadress
Ej bokade besök: Göteborgsvägen 11-17
Bokade besök: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad