Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Alkohol och serverings­tillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker och få information om vad som gäller för en tillståndshavare i Mölndals stad. Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck får bara göras av den som har serveringstillstånd.

Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang för att få sälja och servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Ansökningsförfarandet tar cirka 3 månader från det att du har lämnat in alla papper, med viss reservation för semestertid. Tiden kan variera beroende på ansökningstyp.

Vem kan söka serveringstillstånd?

Den som söker serveringstillstånd ska vara lämplig att sköta alkoholservering och tillståndsenheten utreder ekonomisk och personlig lämplighet hos de personer som ingår i sökandebolaget.

Med ägare avser alkohollagen en person som har betydande inflytande i verksamheten och det kan utöver ägaren till exempel vara en styrelsemedlem, verkställande direktör, firmatecknare, aktieägare, finansiär eller restaurangchef. I handläggarens arbete ingår att utreda vilka personer som anses ha betydande inflytande.

När du redan har ett serveringstillstånd kan du knyta ytterligare rättigheter till det genom olika typer av anmälningar. Det finns också anmälningar som du är skyldig att göra.

Hur lång tid tar det?

Här kan du se ungefär hur lång tid det tar att handlägga en ansökning om alkohol- och serveringstillstånd.

Stadigvarande serveringstillstånd
Den normala handläggningstiden för serveringstillstånd är cirka tre månader.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Om du är etablerad krögare är handläggningstiden för att få tillfälligt serveringstillstånd cirka sex veckor.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap
Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap är cirka fyra veckor.

Varför tar det så lång tid?

Remissförfarandet tar cirka 3 veckor. Vi skickar oftast remisser till Polisen, Räddningstjänsten, Skatteverket, Kronofogden, och ibland till miljö-och hälsoskyddsnämnden. Räddningstjänsten behöver flera uppgifter/bilagor för att kunna bedöma bl.a. brandsäkerheten. Läs mer om räddningstjänstens villkor.PDF

Handläggningstiderna som angetts ovan räknas från den dag du lämnat in ett komplett underlag. Om du ändrar din ansökan under pågående utredning måste vi pröva de nya förhållandena och kanske skicka nya remisser.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-10-30 15.19