Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Ansökan och anmälan om alkoholtillstånd

Om du vill servera sprit, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker till allmänheten eller till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd.

Detta gör du genom att välja någon av våra ansökningsalternativ. När du redan har ett serveringstillstånd kan du knyta ytterligare rättigheter till det genom olika typer av anmälningar. Det finns också anmälningar som du är skyldig att göra.

Ansökningar

Du måste alltid lämna in en ansökan för servering till allmänheten eller slutet sällskap om du avser att servera alkoholhaltiga drycker.

Anmälningar knutna till serveringstillståndet,

Förändringar i verksamheten

Du som har ett serveringstillstånd är skyldig att anmäla väsentliga förändringar som sker i verksamheten. Exempel på förändringar du måste anmäla:

  • Ändrad verksamhetsinriktning från att till exempel vara en renodlad matrestaurang till en restaurang med nöjesverksamhet som dans eller underhållning,
  • Ombyggnad av serveringslokal
  • Ändring av uppgifter om företaget, till exempel namn, bolagstyp, ägare, eller adress.
  • Personer med betydande inflytande (PBI): ändringar i ägandeförhållanden, personer med betydande inflytande, styrelse, driftsansvarig etc.
  • När verksamheten upphör: när en verksamhet upphör ska du anmäla det omgående och dessutom lämna in en restaurangrapport till tillståndsenheten senast 14 dagar efter det att verksamheten har upphört.

​Ansvar att anmäla förändring

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda i värsta fall till att ditt tillstånd återkallas.

Serveringsansvariga

Du som tillståndshavare måste alltid se till att listan över personer som utsetts till serveringsansvariga hålls uppdaterad hos Mölndals stad. Om personal som har utsetts till serveringsansvariga slutar eller börjar jobba, ska det anmälas till oss. Även om du som tillståndshavare har utsett serveringsansvarig personal så vilar dock alltid det yttersta ansvaret för verksamheten på dig som tillståndshavare även om du inte själv är på plats.  På anmälningsblanketten skrivs samtliga befintliga serveringsansvariga, och inte bara de nya.

Serveringstillstånd på hotell med rumsservering och minibar

Rumsservering av alkoholdrycker och minibar är tillåten på hotell som i sina lokaler har restaurangverksamhet med serveringstillstånd. Det förutsätts även att tillredd mat kan tillhandahållas. Du ska anmäla detta till Mölndals stad innan du börjar med rumsservering eller servering från minibar på ett hotell.

Provsmakning på serveringsställe med stadigvarande serveringstillstånd

Om du som arrangör har ett serveringstillstånd ska anmälan om provsmakning göras till kommunen innan arrangemanget äger rum. Alkohollagens krav på matservering gäller inte vid provsmakning. När arrangören inte innehar ett stadigvarande serveringstillstånd eller när denne planerar provsmakning i annan lokal ska istället tillstånd för provsmakning ansökas om hos Mölndals stad.

Provsmakning på tillverkningsställe med stadigvarande serveringstillstånd

Även du som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan enligt den nya alkohollagen erbjuda provsmakning på tillverkningsstället. Också i detta fall behöver du göra anmälan till oss.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-11-02 10.46