Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Om tillsyn för alkoholtillstånd

Mölndals stad är ansvarig för tillsynen över de restauranger som har serveringstillstånd. Målet med tillsynen är att kontrollera att verksamheterna följer alkohollagen. Tillsynsarbetet är uppdelat i en inre tillsyn och en yttre tillsyn.

Inre tillsyn

Inre tillsyn innebär att du som tillståndshavare granskas. Vi tittar på dina personliga och ekonomiska förhållanden. Granskningen gör vi löpande under året. Det är viktigt att du betalar skatter och andra avgifter i tid, för att klara lämplighetskravet för serveringstillstånd.

Yttre tillsyn

Yttre tillsyn innebär att din verksamhet kontrolleras. Vi gör oanmälda tillsynsbesök på t ex din restaurang. Vid den yttre tillsynen granskar vi bland annat att serveringsansvariga är på plats och att ni följer serveringstiderna. Det är Mölndals stad tillsynshandläggare och andra tjänstemän som gör den yttre tillsynen.

Efter tillsynen

Efter tillsynsbesöket får du ett brev med information från tillsynen. Om vi har någonting att anmärka på tar vi upp det i brevet och meddelar dig hur vi går vidare. Du har rätt att svara på brevet och förklara hur du ser på våra anmärkningar.

Om du inte följer alkohollagen kan du få en erinran (ett påpekande) eller en varning. Vi kan återkalla ditt serveringstillstånd vid upprepade eller allvarligare förseelser. Du har alltid rätt att överklaga erinran, varning och återkallande till Förvaltningsrätten.

Tillsynsavgift

Alla verksamheter med serveringstillstånd betalar varje år en tillsynsavgift. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på omsättningen av alkoholdrycker. Omsättningen anger du i restaurangrapporten.

Relaterad information

I tillsynsplanen kan du läsa om hur Mölndals stad ska bedriva tillsyn enligt Alkohollagen.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 14.01