Alkohol, tobak och serverings­tillstånd

Här hittar du grundläggande information om vad som gäller kring alkohol, tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Kungsbacka kommun handlägger ärenden inom dessa områden åt Mölndals stad.

Ansökan om tillstånd och anmälan om försäljning

  • TILLSTÅND: Du som vill sälja och servera alkohol måste ha ett serveringstillstånd. Om du vill sälja tobak behöver du ha ett tillstånd för det. Dessa tillstånd behöver du ansöka om. Servering eller försäljning får inte påbörjas förrän du fått ett tillstånd.

  • ANMÄLAN: När det gäller försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter, måste detta anmälas innan försäljningen startar. Till skillnad från det som gäller vid tillstånd (se ovan), räcker det i dessa alltså med att själva anmälan görs. (Du behöver inte avvakta någon utredning eller något beslut om tillstånd innan försäljningen startar.)

Mer information och kontakt

Sedan 1 juli 2023* handlägger Kungsbacka kommun ärenden på detta område åt Mölndals stad. Via länkarna nedan kommer du till Kungsbacka kommuns information om hur du anmäler försäljning alternativt ansöker om tillstånd för försäljning och servering.

Tillsyn

Kungsbacka kommun ansvarar även för tillsynen över de restauranger som fått serveringstillstånd. När det gäller rökfria områden och tobakslagen som infördes 2019, ligger ansvaret för tillsynen hos bygg- och miljöförvaltningen i Mölndals stad.

Synpunkter

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på hur ditt ärende hanteras, vänd dig till Kungsbacka kommun:

 

* Före 1 juli 2023 hade vi (Mölndals stad) ett avtal på detta område med Göteborgs stad. Om du gjorde din ansökan eller anmälan den 30 juni 2023 eller tidigare, är det därför miljöförvaltningen i Göteborgs stad som handlägger ditt ärende. Obs, med undantag för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter vilket gjordes till Mölndals stad fram till den 30 juni 2023. Nu görs även detta till Kungsbacka kommun.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad