Alkohol, tobak och serverings­tillstånd

Du som vill sälja och servera alkohol måste ha ett serveringstillstånd. För att sälja tobak behövs ett tillstånd för det. Försäljning av folköl och/eller tobaksfria nikotinprodukter måste anmälas innan försäljningen startar.

Flera ärenden på detta område hanteras av tillståndsenheten i Göteborgs stad. Mölndals stad har avtal med tillståndsenheten när det gäller handläggning av tillståndsansökningar för försäljning och servering av alkohol och tobaksprodukter. Tillståndsenheten ansvarar även för tillsynen över de restauranger som fått serveringstillstånd. När det gäller rökfria områden och tobakslagen som infördes 2019, ligger ansvaret hos Miljöförvaltningen i Mölndals stad. Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter görs till Mölndals stad.

Mer information om respektive fråga finns under rubrikerna nedan.

Tobaksfria nikotinprodukter

Tobaksfria nikotinprodukter får bara säljas till personer som fyllt 18 år. Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, måste du göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljningsstället finns.

Så gör du anmälan

Du gör anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter via vår e-tjänst. Det finns också möjlighet att göra anmälan via en blankett. Observera att du till anmälan ska bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Om du väljer att fylla i blanketten istället för att använda e-tjänsten, ska du skicka in ifylld blankett och en kopia av ditt egenkontrollprogram via e-post eller papperspost. Du hittar själva blanketten i e-tjänsten.
E-post: socialarbetsmarknad@molndal.se
Postadress: Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 431 82 Mölndal

Alkohol, folköl och tobak

Via länkarna kommer du till Göteborgs stads information om vilka regler som gäller och om hur du anmäler/ansöker om tillstånd för att:

Alla kontakter gällande tillstånd och anmälan kopplat till alkohol, folköl och/eller tobak sker med tillståndsenheten i Göteborg:

Tillståndsenheten
Box 5282
402 25 Göteborg
Tel: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
E-post: tillstandsenheten@miljo.goteborg.se

Mer information

Dela på:

Senast uppdaterad