Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Alkohol, tobak och serverings­tillstånd

Du som vill sälja och servera alkohol måste ha ett serveringstillstånd. Vill du sälja folköl och tobak ska det anmälas. Alla ärenden i dessa frågor hanteras av tillståndsenheten i Göteborg.

Från och med 2018-03-01 har Mölndals stad avtal med tillståndsenheten i Göteborgs stad om handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581).

Tillståndsenheten i Göteborg arbetar utifrån Mölndals stads riktlinjer på alkohol- och tobaksområdetPDF. Tillståndsenheten utreder och lämnar förslag till beslut som de överlämnar till social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal. Social- och arbetsmarknadsnämnden fattar därefter beslut som gäller alkohol- och tobaksärenden i Mölndal.

Alla kontakter gällande serveringstillstånd, anmälan av försäljning av folköl och tobak sker med tillståndsenheten i Göteborg.

Kontaktuppgifter tillståndsenheten Göteborgs stad

Social resursförvaltning
Box 5282
402 25 Göteborg
031-367 90 91

tillstandsenheten@socialresurs.goteborg.se

Tillståndsenheten Göteborg webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-20 13.52