Hygienlokaler och bassängbad

Hygienlokaler som till exempel lokaler för tatuering, fotvård och frisör kan innebära hälsorisker. Du som driver en hygienlokal är skyldig att se till så din verksamhet sköts på rätt sätt.

Vill du öppna en hygienlokal?

Det första du ska göra är att kontrollera om verksamheten måste anmälas till kommunen. Solarium, bassängbad och verksamheter som innebär risk för blodsmitta är alltid anmälningspliktiga. 

Följande verksamheter kräver anmälan:

  • Akupunktur som inte utförs av sjukvårdsutbildad personal
  • Bassängbad
  • Fotvård
  • Verksamhet med kroppsmodifiering där man använder stickande och skärande verktyg, till exempel brännmärkning, ärrbildning och implantat under huden
  • Piercing
  • Solarium
  • Tatuering och kosmetisk tatuering

Kom ihåg att du alltid ska göra en ny anmälan om du utökar verksamheten eller tar över en befintlig verksamhet.
 
Ska du öppna en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig, till exempel en frisör eller massagemottagning, måste du ändå se till att skaffa dig tillräcklig kunskap innan du startar. Även den typen av verksamhet kan innebära hälsorisker.

Du måste ha en egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem.
 
För de anmälningspliktiga verksamheterna ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad det vill säga att du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram.
 
Solarium är undantagna kravet på dokumenterad egenkontroll eftersom de är anmälningspliktiga enligt Strålskyddslagen och inte miljöbalken. Du som driver ett solarium måste ändå ha en fungerande egenkontroll.
 
Du kan läsa mer om egenkontroll i Socialstyrelsens handböcker

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad