Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Köldmedier

Driver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av fluorerade ämnen som fungerar som växthusgaser.

Se till att kontrollera dina aggregat

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med regelbundna intervall. Det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent (CO2e) som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. Rapporterna som du får från kontrollerna ska du spara i ett register.

Allt om f-gas kan du få hjälp att räkna ut koldioxidekvivalenten (CO2e) för just din utrustning och hur ofta den behöver kontrolleras. Du hittar också läcksökningsintervallen nedan:

  • 5- men mindre än 50 ton CO2e - minst en gång var 12:e månad. Om ett läckagevarningssystem är installerat räcker det med var 24:e månad.
  • 50- men mindre än 500 ton CO2e - minst en kontroll var 6:e månad. Om ett läckagevarningssystem är installerat räcker det med var 12:e månad.
  • 500 ton CO2e eller mer - minst en kontroll var 3:e månad. Om ett läckagevarningssystem är installerat räcker det med var 6:e månad.

Exempel: Om ett köldmedieaggregat med 5 – 50 ton CO2e kontrolleras den 12 oktober 2016 ska nästa kontroll utföras senast den 12 oktober 2017.

Om du inte kontrollerar dina aggregat i tid kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Rapportera resultatet av den årliga kontrollen

Om din anläggning innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läckagekontrollen till miljöförvaltningen.

Åsrapporten gällande läckagekontroller utförda under året ska lämnas in senast 31 mars året efter att kontrollerna utförts. Till exempel kontroller som utförs 2018 ska rapporteras in senast 31 mars 2019. Om rapporten blir försenad, eller inte skickas in, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Det företag eller den person som du anlitar för läckagekontrollen ska förse dig med din årsrapport. Kom ihåg att du som operatör måste gå igenom den och skriva under rapporten innan du skickar in den till oss.

Nyinstallation eller konvertering

Innan nyinstallation eller konvertering av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsanläggning där den sammanlagda mängden uppgår till 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Firman du anlitar kan hjälpa dig med anmälan.

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Du behöver fundera på vilken typ av köldmedium och vilken mängd som utrustningen innehåller liksom hur mycket el den förbrukar. Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium, till exempel koldioxid, och det är viktigt att du går igenom alternativen. Tycker du att det är svårt kan du kontakta en certifierad kylfirma som hjälper dig. Installation eller andra ingrepp i kylkretsen får bara utföras av certifierade kylfirmor.

Nya regler från 2020

Från och med den 1 januari 2020 får inte köldmedium med högre GWP-faktor är 2500 (R404A) fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller med än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarande 10 kilo R404A).

Relaterad information

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Kontakt

Britt-Marie Ljunggren
Administratör
Miljöförvaltningen
031-315 17 17
britt-marie.ljunggren@molndal.se

Fredrik Berlin
Enhetschef miljöskydd
Miljöförvaltningen
031-315 17 13
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-03 11.39