Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Sälja läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln, t ex i din butik. Här hittar du information om hur du gör för att få sälja receptfria läkemedel.

Anmäl till Läkemedelsverket

Du som vill sälja receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket.

Ta fram ett egenkontrollprogram

Du som säljer receptfria läkemedel ska ha ett program för egenkontroll. I egenkontrollprogrammet ska du tydligt beskriva hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Ditt egenkontrollprogram ska leda till säker läkemedelshantering.

På Läkemedelsverkets webbplats  kan du läsa mer om egenkontrollprogram och ladda ner en mall för det.

Att tänka på vid försäljning av receptfria läkemedel

  • Du ska kunna upplysa kunden om var få farmaceutisk rådgivning kan ges och inte själv rekommendera någon medicin om kunden frågar.
  • Inte sälja receptfria läkemedel till personer under 18 år.
  • Din butik ska ha en skylt som upplyser om åldersgränsen.
  • Du får inte sälja nikotinläkemedel om du misstänker att produkten kommer lämnas till en person under 18 år. 

Mölndals stad kontrollerar

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar Mölndals stad att du följer reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel. Vid kontrollen ska du kunna visa upp:

  • Ditt egenkontrollprogram.
  • Att du utför ålderskontroller.
  • Att de läkemedel du säljer är godkända.

Mölndals stad gör kontroller utan att berätta det för dig innan. Om vi upptäcker brister meddelas Läkemedelsverket. I värsta fall kan det leda till att du inte får sälja receptfria läkemedel.

Avgift

Mölndals stad tar ut en årlig kontrollavgift av dig som säljer receptfria läkemedel. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige. För närvarande är kontrollavgiften 1 500 kr. Du betalar även en årlig avgift till Läkemedelsverket.

Relaterad information

På läkemedelsverkets webbplats finns information om försäljning av receptfria läkemedel.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 14.04