Avgifter för livsmedelsverksamhet

Du betalar avgift för att registrera din livsmedelsverksamhet och för kommunens kontroll av den. Du kan påverka din avgift genom att själv ha en bra kontroll av verksamheten.

Registreringsavgift

Avgiften för att registrera din anläggning är 1055 kronor och den betalas en gång.

Kontrollavgift

Det året du registrerar din livsmedelsverksamhet betalar du en avgift efter varje utförd kontroll i din verksamhet. Avgiften baseras på timtaxan och den nedlagda tiden för kontrollen.

Från och med det kalenderår som följer efter registreringsåret betalar du en årlig avgift för livsmedelskontroll.

Även om avgiften betalas varje år kan i vissa fall kontrollen ske vartannat eller vart tredje år.

Avgiftens storlek beror på vilken kontrolltid din verksamhet har fått. Hur kontrolltiden beräknas kan du läsa om i vårt informationsmaterial längre ner.

Registrerade anläggningar betalar avgift från och med det kalenderår som verksamheten startar. De verksamheter som är registrerade när året börjar, dvs 1 januari, betalar hel årsavgift för året. Detta gäller även om verksamheten upphör under året.

Hur kan jag påverka kontrollavgiften?

Du som sköter din verksamhet på ett bra sätt kan på sikt få en lägre kontrollavgift.  För verksamheter som inte sköts på rätt sätt kan kommunen istället höja kontrollavgiften.

Avgift för uppföljande kontroll

Om din verksamhet kräver kontroll som går utöver den normala, till exempel på grund av berättigade klagomål eller uppföljning av brister vid den ordinarie kontrollen, måste du betala en extra avgift. I den avgiften ingår bland annat nedlagd kontrolltid, provtagning och analys av prover.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad