Egenkontroll av livsmedelsverksamhet

Egenkontroll är livsmedelsföretagarens egen kontroll av sin verksamhet. Som livsmedelsföretagare är det ditt ansvar att maten är säker att äta och att konsumenten får riktig information.

Lagstiftningen ställer krav på att dina produkter är säkra att äta och dricka och att konsumenten inte blir lurad. Det är därför viktigt att du har rutiner för hanteringen och kontrollerar att de fungerar och följs. Rutinerna ska vara ändamålsenliga och enkla att förstå och följa. Egenkontrollen kan exempelvis utgöras av följande områden:

  • Lokaler, inredning, utrustning, underhåll och transportfordon
  • Rengöring
  • Personlig hygien
  • Personalens utbildning
  • Skadedjursbekämpning
  • Temperaturövervakning
  • Varumottagning och förvaring
  • Vattenkvalitet
  • Information och märkning
  • Spårbarhet

Hur ska egenkontrollen se ut?

Det finns inga exakta krav på hur din egenkontroll ska se ut. I små och enkla verksamheter behöver egenkontrollen inte vara skriftlig. Det viktiga är att rutiner finns och att de är kända och följs av personalen. I större och mer komplexa verksamheter kan det vara nödvändigt att rutiner och dokumentation är skriftliga.

Mer information om egenkontroll finns på Livsmedelsverkets hemsida:
Hygienregler - Företagets egen kontroll

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad