Livsmedelslagstiftning

Livsmedelslagstiftningen är till för att konsumenterna ska få livsmedel som är säkra att äta. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att följa lagstiftningen och att vara uppdaterad på ändringar och nya lagar.

Lagstiftningen gäller i alla led i livsmedelskedjan – primärproduktion, tillverkning, import, transport, försäljning och servering till konsumenten – och den gäller både stora och små företag.

Det finns regler som gäller alla verksamheter och regler som är specifika för vissa områden eller vissa typer av livsmedel. Livsmedelsverket har en introduktion till lagstiftningen som ger en överblick över lagstiftningen och länkar till regler och information.

Fördjupad information finns i Livsmedelsverkets Kontrollwiki, som både vänder sig till dem som arbetar med livsmedelskontroll och till företag.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad