Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avgifter

Du betalar avgift för att registrera din livsmedelsverksamhet och för kommunens kontroll av den. Du kan påverka din avgift genom att själv ha en bra kontroll av verksamheten.

Registreringsavgift

Avgiften för att registrera din anläggning är 940 kronor och den betalas en gång.

Kontrollavgift

Du betalar en årlig avgift för kommunens normala kontroll av din verksamhet. Även om avgiften betalas varje år kan i vissa fall kontrollen ske vartannat eller vart tredje år.

Avgiftens storlek beror på vilken kontrolltid din verksamhet har fått. Hur kontrolltiden beräknas kan du läsa om i vårt informationsmaterial till höger.

Registrerade anläggningar betalar avgift från och med det kalenderår som verksamheten startar.

Hur kan jag påverka kontrollavgiften?

Du som sköter din verksamhet på ett bra sätt kan på sikt få en lägre kontrollavgift.  För verksamheter som inte sköts på rätt sätt kan kommunen istället höja kontrollavgiften.

Avgift för extra offentlig kontroll

Om din verksamhet kräver kontroll som går utöver den normala, till exempel på grund av berättigade klagomål eller uppföljning av brister, måste du betala en extra avgift. I den avgiften ingår bland annat nedlagd kontrolltid, provtagning och analys av prover.

Kontakt

Anna Arvidsson
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 11
miljo@molndal.se

Kenneth Karlsson
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 05
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-07 11.26