Egenkontroll

Egenkontroll är din kontroll av verksamheten. Som livsmedelsföretagare är det ditt ansvar att maten är säker att äta och att konsumenten får riktig information.

Lagstiftningen ställer krav på att dina produkter ska vara säkra. Det är därför viktigt att du har kontroll över din verksamhet och uppfyller kraven.

Grunden för din egen kontroll utgörs av följande områden:

 • Verksamhetens lokaler, inredning, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Personlig hygien
 • Personalens utbildning
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Varumottagning
 • Vattenkvalitet
 • Information — märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier
 • Specifika krav inom vissa specialområden

Hur utformar jag min egenkontroll?

Det finns ingen lagstiftning som talar om exakt hur din egenkontroll ska se ut, men när vi kontrollerar din verksamhet vill vi veta:

 • Hur du gör för att producera säkra livsmedel, det vill säga  tillvägagångssätt, metoder och rutiner.
 • Hur du kontrollerar att du producerar säkra livsmedel, till exempel genom mätningar, analyser med mera.

Du kan förklara det muntligen eller skriftligen när vi besöker verksamheten. Har du anställda ska de kunna svara på frågor som är kopplade till deras arbetsuppgifter.

Hjälp med din egenkontroll

Livsmedelsverket

När du gör ett system för egenkontroll så har Livsmedelsverket en mall; "Exempel på struktur för din egen kontroll", som är bra att följa. Den hänvisar även till aktuella lagkrav.

Branschriktlinjer

Vill du inte själv göra ett system för egenkontroll så finns det branschriktlinjer inom ett flertal verksamhetsområden. Följer du en riktlinje för din bransch så uppfyller du lagstiftningens krav på livsmedelshygien. De branschriktlinjer som Livsmedelsverket har godkänt hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Konsulter

Om det inte finns någon branschriktlinje för din verksamhet och du behöver hjälp kan du anlita en konsult. Du hittar dem genom internet, gula sidorna och liknande källor.

Faroanalys

En faroanalys innebär att du tänker dig ett flöde över livsmedlens väg i din verksamhet. Från mottagning av råvaror till färdig produkt.

Sedan kontrollerar du de ställen eller processer som är viktiga för att ge säkra livsmedel.

Du behöver inte göra en egen faroanalys om du använder en från en branschriktlinje för din verksamhet.

Relaterad information

Kontakt

Anna Arvidsson
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 11
miljo@molndal.se

Kenneth Karlsson
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 05
miljo@molndal.se

Ramona Heyne
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 12
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-09 11.37