Offentlig kontroll

Din livsmedelsverksamhet kontrolleras av miljönämnden.

Vem gör kontrollen?

Kontrollerna genomförs av inspektörer från miljöförvaltningen. Vi har alltid legitimation med oss så om du är osäker på vem det är som vill in i din verksamhet fråga efter vår legitimation.

Hur ofta får jag kontroll?

Det beror på riskerna i din verksamhet, det vill säga ju högre risker desto fler besök. I ditt avgiftsbeslut kan du se hur mycket kontrolltid per år som tilldelats för din verksamhet.

Kontrolltiden kan flyttas från ett år till ett annat, men under en treårsperiod ska du i snitt få den kontrolltid som du blivit tilldelad.

I kontrolltiden ingår även tid som vi lägger ned på din verksamhet utan att vi är på plats hos dig. Det är tid för inläsning, skriva kontrollrapport, bedöma provresultat med mera.

Hur går en kontroll till?

I de allra flesta fall vet du inte om i förväg att vi kommer. Men när vi väl är hos dig så presenterar vi oss; vem vi är, var vi kommer ifrån och vad vi ska göra.

Vi har planerat vad vi vill kontrollera och arbetar efter det. Eftersom det finns olika slags verksamheter så är det svårt att säga vad vi kontrollerar just hos dig.

Varför kommer ni mitt i lunchrusningen?

Det är när det är som mest att göra som kontrollen blir effektivast. Är det ingen produktion är det heller inte så mycket att kontrollera.

Måste jag, som verksamhetsutövare, vara med vid kontrollen?

Nej, det behöver du inte. Är du inte där så ringer vi dig och meddelar att vi gör en kontroll av din verksamhet. Personal i din verksamhet ska kunna svara på frågor som är kopplade till deras uppgifter. Vi kan därför genomföra kontrollen ändå.

Innan vi går meddelar vi dig resultatet av kontrollen. Är du inte närvarande ringer vi dig istället.

Hur lång tid tar en kontroll?

En oanmäld kontroll tar ungefär en timme. Avsikten är att få en snabb överblick och inte att ta upp för mycket av din arbetstid.

Behöver vi mer tid för en djupare genomgång anmäler vi besöket i förväg och talar om hur lång tid det tar.

Vad händer efter kontrollen?

Du som fått besök av oss kommer att få en kontrollrapport. I den kan du läsa om vi funnit några brister och hur vi kommer att följa upp dem.

Om det behövs uppföljande besök betalar du en extra avgift för det. Om bristerna är mindre allvarliga och uppföljningen kan vänta till nästa planerade kontroll får du ingen extra avgift.

Om du inte gör något åt bristerna fattar vi beslut om föreläggande eller förbud. Är bristerna allvarliga tar vi direkt beslut om föreläggande eller förbud.

Kontakt

Anna Arvidsson
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 11
miljo@molndal.se

Kenneth Karlsson
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 05
miljo@molndal.se

Ramona Heyne
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 12
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-09 11.38