Nyttoparkering

Du som använder bilen i yrket och behöver komma nära ditt mål, kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet ger dig bland annat rätt att parkera längre än vad skyltarna anger och i vissa fall slippa parkeringsavgift.

Vem kan ansöka 

Nyttoparkeringstillståndet finns i två varianter, ett allmänt tillstånd och ett tillstånd för dig som arbetar inom vårdsektorn. Tillståndet gäller i ett år och är kopplat till ett fordon. Det finns också tillfälliga tillstånd för kortare perioder.

Nyttoparkeringstillstånd ges inte för transport av personer, kundbesök, parkering utanför egen arbetsplats eller lastning och lossning av gods.

Allmänt tillstånd

Det allmänna tillståndet är till för verksamheter som behöver komma nära målet med serviceutrustad bil. Tillstånd kan ges också till verksamheter som har stort antal godstransporter med tidskrävande på- och avlastning. Några exempel är VVS-firmor, budföretag och reparatörer. Använd blanketten:

Tillstånd för vårdsektorn

Detta tillstånd är till för verksamheter som behöver komma nära målet för att göra många jourbesök eller hembesök, som till exempel kommunal eller privat hemtjänst. Använd blanketten:

Så ansöker du 

1. Fyll i, skriv under och skicka in din ansökan. Alla fält är obligatoriska. Ansök om nytt tillstånd minst tre veckor innan du behöver det.

2. Vi tar emot och behandlar din ansökan. Handläggningstiden tar cirka tre veckor. Om din ansökan uppfyller villkoren och därmed blir godkänd, skickar vi en faktura tillsammans med tillståndet till dig.

3. Kortet ska vara placerat i vindrutan på bilen så att det enkelt går att läsa av utifrån.

Avgift 

Avgiften för nyttoparkeringstillståndet är 6 000 kr per år, inklusive moms. Tillfälliga tillstånd för kortare perioder har följande avgifter:   

Dag

Pris

1 och 2

100 kr/dag

3-10

75 kr/dag

11-20

50 kr/dag

21-30

25 kr/dag

Relaterad information

Kontakt

Nyttoparkeringstillstånd
Mölndals parkerings AB
031-315 10 00 Kontaktcenter
nyttoparkering@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad