Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, får säljas i detaljhandeln. Om du som näringsidkare vill sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Att sälja receptfria läkemedel är en ansvarsfull uppgift för dig som butiksägare. Liksom vid försäljning av alkoholdrycker och tobaksvaror är det 18-års gräns som gäller för dessa varor.

Att tänka på

  • Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram.
  • Du ska också kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen och inte själv rekommendera någon medicin om kunden frågar.
  • Vidare gäller 18 års gräns för försäljning av receptfria läkemedel.
  • Din butik ska ha skylt som upplyser om åldersgränsen.
  • Om din butik säljer nikotinläkemedel ska du ha en skylt om langningsförbud.
  • Du får inte sälja nikotinläkemedel om du misstänker langning, det vill säga om risken finns att nikotinläkemedel kommer att överlämnas till någon som är under 18 år.

Tillsyn, kontroll

Läkemedelsverket har det övergripande ansvaret. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen och att regelverket kring den handeln med receptfria läkemedel följs. I Mölndals stad sköter kommunens tillsynsverksamhet kontrollen och går ut och gör kontrollinspektioner på plats i butiker som säljer receptfria läkemedel. Vid kontrollen ska du kunna visa upp ditt egenkontrollprogram.

Anmälan

För att sälja receptfria läkemedel i din butik behöver du anmäla din verksamhet
hos Läkemedelsverket. Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet och/eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel.

Avgifter

Kommunen tar ut en årlig kontrollavgift av dig som säljer receptfria läkemedel. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige. För närvarande är kontrollavgiften 1 500 kr (läs om gällande taxor här)PDF. Även Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift per försäljningsställe. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att saluföra ett litet utbud eller ett stort sortiment av receptfria läkemedel.

Egenkontroll

Du som säljer läkemedel är skyldig att kontrollera din verksamhet med hjälp av ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är ett dokument som ska vara anpassat efter förutsättningarna i just din butik och som du själv ska upprätta. Kommunen tillhandahåller inga egenkontrollprogram för receptfria läkemedel. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 14.06