Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln, till exempel i din butik. Här hittar du information om vad du behöver göra för att få sälja receptfria läkemedel.

Anmälan om försäljning

Du som vill sälja receptfria läkemedel måste göra en anmälan
till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Där finns också mer information om lagar och föreskrifter kring vilka läkemedel som får säljas och om avgifter.

Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.

Mölndals stad kontrollerar

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar Mölndals stad att du följer reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel.

Vid kontrollen ska du bl a kunna visa upp:

  • Ditt egenkontrollprogram.
  • Att du utför ålderskontroller.
  • Att de läkemedel du säljer är godkända.

Om vi upptäcker brister meddelas Läkemedelsverket. I värsta fall kan det leda till att du inte får sälja receptfria läkemedel.

Kontrollavgift

Kommunen tar ut en årlig kontrollavgift av dig som säljer receptfria läkemedel. Den årliga avgiften motsvarar en och en halv timmes handläggningstid per år. Kontrollen av din verksamhet beräknas ta tre timmar och därför besöker bygg- och miljöförvaltningen din verksamhet vartannat år.

Avgifter och tillsyn för miljö- och hälsoskyddsärenden

Kommer det in klagomål på din verksamhet kan vi komma att göra besök utöver det besök som ingår i din årliga avgift. Då debiteras en timavgift.

Även Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift per försäljningsställe

Ta fram ett egenkontrollprogram

Du som säljer receptfria läkemedel ska ha ett program för egenkontroll. I egenkontrollprogrammet ska du tydligt beskriva hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik.

Ditt egenkontrollprogram ska leda till säker läkemedelshantering.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om egenkontrollprogram och ladda ner en mall för det.

Mer information

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad