Skyltning

Om du vill sätta upp en skylt för din verksamhet eller exponera dina varor utanför din butik behöver du ta hänsyn till de regler och anvisningar som gäller för fasadskyltar, varuexponering och affischering. I vissa fall behöver du även söka tillstånd.

Skyltar som kräver bygglov

Inom områden där det finns en detaljplan, behöver du ansöka om bygglov för skyltar.

Det gäller till exempel skyltar och vepor på fasader och vissa fristående skyltar, så som affischtavlor och reklampelare. För varuexponering som bara står ute över dagen behöver du inte söka bygglov. Du behöver däremot tillstånd att använda offentlig plats.

Stadens bygglovshandläggare kan ge besked om ifall du behöver bygglov för den skylt som du vill sätta upp. Fler råd om vad du som fastighetsägare bör tänka på när det gäller skyltning hittar du i vår skyltpolicy Pdf, 2.1 MB..

Varuexponering, reklam och gatupratare

För reklamskyltar, gatupratare, skyltställ och varudiskar med mera som står utanför butiken behöver du ansöka om tillstånd för offentlig plats hos polisen. För att polisen ska kunna ge tillstånd yttrar sig tekniska förvaltningen om ansökan. Varuvisning och skyltning ska stå i direkt anslutning till din lokal eller på din egna fastighet.

När du använder offentlig plats betalar du normalt en avgift. Du kan kontakta en trafikingenjör innan du skickar in din ansökan, om du har frågor om offentlig plats och varuexponering.

Affischering

Platser för affischering för privatpersoner och föreningar finns på de flesta bibliotek.

Relaterad information

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad