Skyltning

Om du vill sätta upp en skylt för din verksamhet eller exponera dina varor utanför din butik finns det regler och anvisningar för fasadskyltar, varuexponering och affischering att ta hänsyn till. I vissa fall behöver du även söka tillstånd.

Skyltar som kräver bygglov

Inom områden med detaljplan behöver du söka bygglov för skyltar.

Det gäller till exempel skyltar och vepor på fasader samt vissa fristående skyltar, så som affischtavlor och reklampelare. För varuexponering som bara står ute över dagen behöver du inte söka bygglov. Du behöver dock tillstånd att använda offentlig plats.

Stadens bygglovshandläggare kan ge besked om du behöver bygglov för den skylt som du vill sätta upp. Fler råd om vad du som fastighetsägare bör tänka på när det gäller skyltning hittar du i stadens skyltpolicy Pdf, 3 MB..

Varuexponering, reklam, gatupratare

För reklamskyltar, gatupratare, skyltställ, varudiskar med mera som står utanför butiken behöver du ansöka om tillstånd för offentlig plats hos Polisen. För att Polisen ska kunna ge tillstånd yttrar sig tekniska förvaltningen om ansökan. Varuvisning och skyltning ska stå i direkt anslutning till din lokal eller på din egna fastighet.

När du använder offentlig plats betalar du normalt en avgift, läs mer om offentlig plats.

Du kan kontakta en trafikingenjör innan du skickar in din ansökan, om du har frågor om offentlig plats och varuexponering.

Affischering

Platser för affischering för privatpersoner och föreningar finns på de flesta bibliotek.

Regler för affischering finns i ordningsstadgan 11§.

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad