Tillstånd i andra EU-länder

För att underlätta i första hand handel med tjänster mellan EU:s medlemsländer har varje medlemsland en så kallad kontaktpunkt dit företagare från något av EU-länderna ska kunna vända sig för att få hjälp med de tillstånd som kan behövas.

Inom det Europeiska nätverket EUGO kan du:

  • hitta information om vilka krav som gäller för olika tjänsteverksamheter i EU-länderna
  • komma i kontakt med myndigheten som ansvarar för en viss tjänsteverksamhet
  • hitta blanketter för ansökningar och andra formaliteter
  • hitta information om rådgivande organisationer i respektive land
  • hitta information om tvistlösning.

Den svenska kontaktpunkten

I Sverige är det Tillväxtverket, Kommerskollegium och Konsumentverket som ansvarar för olika delar av kontaktpunkten för tjänster. Den huvudsakliga kontaktpunkten består av en webbfunktion som är inbyggd i företagarsajten, verksamt.se som drivs av Tillväxtverket.

Konsumentverket lämnar via sin webbplats information till tjänstemottagare och konsumenter.

Kommerskollegium är ansvarig för en servicefunktion som kompletterar webbplatsen. Här kan du som tjänsteleverantör eller tjänstemottagare få svar på frågor om rättigheter och skyldigheter i tjänstedirektivet, samt hjälp att hitta i kontaktpunktens webbfunktion.

Du når servicefunktionen på 08-690 48 80 eller serviceshelpdesk@kommers.se.

Kontakt

Mattias Jighede
Näringslivsutvecklare
Näringslivsenheten
mattias.jighede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad