Tillsyn förskola och skola

Skolans inomhusmiljö är viktig för att barnen ska må bra. Bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn över förskolor och skolor i Mölndal och vid tillsynen kontrollerar vi bland annat att hur ventilation, städning och hygienrutiner fungerar för att skapa en hälsosam miljö för barnen. För tillsynen tar vi ut en årlig avgift.

Förskolor och skolor är anmälningspliktiga

Både privata och kommunala förskolor och skolor är anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det betyder att du som verksamhetsutövare ska anmäla förskolan eller skolan minst sex veckor innan du startar.

Anmälan skickar du till bygg- och miljöförvaltningen. Vi tar ut en timavgift på 1125 kronor per timme när vi handlägger din anmälan.

Tillsyn på förskolan och skolan

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för tillsynen av din verksamhet som gäller kraven i miljöbalken. I tillsynen kontrollerar vi att inomhusmiljön i skolan får eleverna att må bra.

Vi går bland annat igenom ventilation, städning, hygienrutiner och underhåll av lokalerna. Du hittar mer information om vilka krav miljöbalken ställer på Folkhälsomyndigheten samt i våra informationsblad nedan.

Vi tar ut en årlig avgift för kontroll av din verksamhet. För mer information om avgiftens storlek kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad