Torghandel och foodtrucks

Om du vill sälja på torg är det några saker du måste tänka på.

Torghandel och försäljning

För att bedriva torghandel eller annan tillfällig försäljning på offentliga platser behöver du ansöka om tillstånd. Det gäller även för insamling av pengar enligt Mölndals lokala ordningsföreskrifter.

För att sälja på Mölndals torg gäller särskild information.

Försäljning på Mölndals torg

För att bedriva försäljning på Mölndals torg, antingen på någon av de tre marknadsstånd eller på de två platserna för food truck, skriver du istället ett torgplatsavtal med Mölndals stad.

 • Hör av dig till kontakt@molndal.se för att se om det finns lediga platser på Mölndals torg.

Avgift och regler för torghandel

Torghandel i kommunen regleras i torghandelsstadgan Pdf, 62.4 kB..

Food trucks

Är du intresserad av söka tillstånd för food truck på Mölndals torg ska du först lämna in en beskrivning av din planerade verksamhet med en enkel affärsplan. Det gör du via formuläret i boxen Intresseanmälan. Läs även reglerna.

Ansökan och intresseanmälan för Food-truck

Innan du skickar in din affärsplan nedan, kontrollera om det finns lediga platser.

Därefter fyller du i nedanstående formulär för att lämna in din affärsplan. Om vi bedömer att du uppfyller kriterierna, se reglerna för food trucks (längre ner på sidan), får du okej från oss.

Därefter skriver du ett torgplatsavtal med Mölndals stad. I samband med detta ska du även ansöka om parkeringstillstånd/dispens. Detta gör du genom att skicka ett mejl till kontakt@molndal.se, ange "Ansökan parkeringsdispens food truck".

Organisationsuppgifter


Är du en registrerad livsmedelsverksamhet?
Är du en registrerad livsmedelsverksamhet?Gäller om verksamheten är registrerad.
Uppgift om ägare
Är du ägare eller delägare av verksamheten?
Är du ägare eller delägare av verksamheten?
Uppgifter om verksamheten
Bifoga bild eller skiss på den food-truck som kommer att användas. Det ska visa utvändigt och invändigt.Ange under vilken period din verksamhet kommer vara aktiv, start- och slutdatum.
Jag har läst och förstått regler för food trucks * (obligatorisk)
Fäll ut informationen nedanför formuläret för att läsa reglerna.
Jag har läst och förstått regler för food trucks


Personuppgifter
När du skickar in ansökan om food-truck kommer tekniska nämnden att hantera de personuppgifter du lämnar i formuläret. Behandlingen är nödvändig för att Mölndals stad ska kunna behandla din ansökan. Uppgifterna kommer även att användas för att administrera eventuellt avtal mellan dig och Mölndals stad.

1. Allmän information om food truck-verksamheten

Konceptet food truck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts till ett motordrivet fordon (lätt lastbil) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter till förbipasserande.

Food trucks syftar till att ge stadens boende och besökare en förhöjd upplevelse av stadens matutbud. De kan bidra till detta genom ett varierat matutbud, god service, bra kvalité på maten samt genom ordning och reda runt matplatserna.

Den som vill ställa upp en food truck kommer att behöva söka tillstånd för detta. Det behövs torgplatsavtal samt ett parkeringstillstånd (dispens) för fordonet.

Inga serveringstillstånd för alkohol kommer att beviljas.

Förutom anvisade platser på kommunal offentlig plats (Mölndals torg) finns det även möjlighet för food trucks-ägarna att kontakta privata fastighetsägare i kommunen för att kunna stå på privat fastighetsmark.

2. Regler, tillsyn och kostnader för food trucks

2.1. Bedömningskriterier

 1. Följer de regler som beskrivs i denna text
 2. Att affärsplanen är realistisk
 3. Mångfald (variation) i det totala matutbudet
 4. Anpassning till stadsbilden

2.2. Övergripande regler för food trucks

Följande regler kommer att gälla. Fler detaljerade regler kan komma att presenteras utifrån hur staden utvecklar konceptet

 1. Livsmedelshantering: food trucken ska följa gällande livsmedelslagstiftning och vara registrerad som livsmedelsanläggning hos någon kontrollmyndighet. Är din food truck inte registrerad så registrerar du den i Mölndal via e-tjänst Livsmedelsanläggning, registrering

 2. Brandfarligt gods: food trucken ska följa reglerna som finns för hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol (Räddningstjänsten)

 3. Personal: Uppfylla de arbetsgivaransvar och regler om medarbetarnas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen.

 4. Fordonet:
  1. Alla food trucks ska vara upptagna i det svenska vägtrafikregistret (inga möjligheter till utländska fordon)
  2. B-körkort är ett krav
  3. Fordonets totalvikt får max vara 3.500 kg (lätt lastbil)
  4. Två stycken ståbord får finnas i anslutning till varje food truck. Musik får spelas i fordonen om högtalarna är placerade inuti fordonet och om verksamheten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer.
  5. Tidpunkt för food truck är satt till kl. 8-22 på anvisade platser.
  6. Uppställning av food truck får ske när verksamheten är aktiv. Uppställning över natten är inte tillåtet.
  7. Elanslutning ska ordnas av utövaren, eluttag finns på Mölndals torg. Dieselaggregat och liknande är inte tillåtet. Sladdragning ska vara säker och tillgänglighetsanpassad.

 5. Avfallshantering: Städning ska göras inom en radie av 25 meter från food trucken, det vill säga 50 meter i diameter. Avfallsbehållare ska finnas för kunderna och ska gå att stänga. Avfallet ska avlägsnas så snart som möjligt för att undvika att det anhopas. Detta för att undvika skadedjur på platsen. Offentliga papperskorgar eller gatubrunnar får inte användas för restavfall.

Notera att utfärdat tillstånd kan återkallas om regelverket inte följs.

2.3. Tillsyn och kontroll

Tillsyn och kontroll sker av bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen, Räddningstjänsten samt Polisen.

2.4. Kostnader för food truck-verksamheten

Det tillkommer även avgifter för:

 • livsmedelskontroll
 • eventuell anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
 • miljötillsyn och tillsyn av räddningstjänst.

Kostnaderna, avgifterna kan justeras efter hand.

Dela på:

Senast uppdaterad