Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Torghandel och foodtrucks

Du som vill sälja på torg har några saker att tänka på.

Torghandel

Du kan söka tillstånd för att bedriva torghandel på Mölndals torg eller andra offentliga platser. Ansökan görs hos polisen för användande av offentlig plats.

Torghandel i Mölndals stad regleras i torghandelsstadganPDF.

Food trucks

Under 2018 ger Mölndals stad tillstånd för food trucks på fem platser på försök:

  • Stadshusplanen
  • Mölndals torg
  • Krokslätts torg
  • Lindome centrum
  • Kållereds station

Är du intresserad av söka tillstånd för food truck i Mölndal ska du först, innan du söker polistillstånd, lämna en beskrivning av din planerade verksamhet med en enkel affärsplan, använd mallen:

Skicka affärsplanen till:

Näringslivsenheten
Mölndals stad
431 82 Mölndal
eller mejla till karin.kempe@molndal.se

Om vi bedömer att du uppfyller kriterierna får du OK att ansöka hos Polisen om tillstånd för användande av offentlig plats.

Observera att vi kommer att bevilja högst sex tillstånd för food trucks under försöksperioden.

Efter att du fått polistillståndet ska du ansöka om parkeringstillstånd/dispens. Detta gör du genom att skicka ett mejl till tekniska förvaltningen tekniska@molndal.se.

Regler för food trucks

Det finns regler som du som får tillstånd ska uppfylla och följa.

Kontakt

Karin Kempe
Näringslivssamordnare
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 13 14
karin.kempe@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-08 15.22