Torghandel och foodtrucks

Om du vill sälja på torg är det några saker du måste tänka på.

Torghandel

Du kan söka tillstånd för att bedriva torghandel på Mölndals torg eller andra offentliga platser. Ansökan gör du hos polisen för användande av offentlig plats.

Torghandel i kommunen regleras i torghandelsstadganPDF.

Food trucks

Är du intresserad av söka tillstånd för food truck i Mölndal ska du först lämna in en beskrivning av din planerade verksamhet med en enkel affärsplan. Använd mallen:

Om vi bedömer att du uppfyller kriterierna får du OK från oss. Därefter söker du hos Polisen om tillstånd för användande av offentlig plats.

Efter att du fått polistillståndet ska du ansöka om parkeringstillstånd/dispens. Detta gör du genom att skicka ett mejl till tekniska förvaltningen tekniska@molndal.se.

Regler för food trucks

Det finns regler för food trucks som du som får tillstånd ska uppfylla och följa.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-29 11.06