Torghandel och foodtrucks

Om du vill sälja på torg är det några saker du måste tänka på.

Torghandel

Du kan söka tillstånd för att bedriva torghandel på Mölndals torg eller andra offentliga platser. Ansökan görs hos polisen för användande av offentlig plats.

Torghandel i kommunen regleras i torghandelsstadganPDF.

Food trucks

Under 2019 gav vi tillstånd för food trucks på fem platser på försök:

  • Stadshusplanen
  • Mölndals torg
  • Krokslätts torg
  • Lindome centrum
  • Kållereds station

Är du intresserad av söka tillstånd för food truck i Mölndal ska du först, innan du söker polistillstånd, lämna en beskrivning av din planerade verksamhet med en enkel affärsplan, använd mallen:

Om vi bedömer att du uppfyller kriterierna får du OK att ansöka hos Polisen om tillstånd för användande av offentlig plats.

Observera att vi kommer att bevilja högst sex tillstånd för food trucks under försöksperioden.

Efter att du fått polistillståndet ska du ansöka om parkeringstillstånd/dispens. Detta gör du genom att skicka ett mejl till tekniska förvaltningen tekniska@molndal.se.

Regler för food trucks

Det finns regler för food trucks som du som får tillstånd ska uppfylla och följa.

Kontakt

Lovisa Hansson
Trafikingenjör
031-315 10 00
lovisa.hansson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-18 14.06