Delta i upphandlingar

För att kunna bli leverantör till staden måste du vara med och lämna anbud.

Aktuella upphandlingar hittar du på:

Staden samverkar även med andra gällande upphandling, samverkanspartner kan vara Inköp och upphandling i Göteborg, Sveriges kommuner och regioner och Kammarkollegiet.

Elektronisk anbudsgivning

Visma TendSign

Den som vill delta i en upphandling ska lämna in elektroniskt anbud via systemet TendSign.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord får du genom att registrera dig på tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud.

Anbudet

Tänk på att starta anbudsskrivningen i tid. Observera att det finns en sista dag för att ställa frågor om upphandling vilket vanligtvis är cirka 10 dagar innan sista anbudsdag.

Support och tekniska frågor:

Begärd information

Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud. Finns inte efterfrågad information kan ditt anbud ses som icke komplett och måste förkastas. Lämna inte in information som inte efterfrågas.

Sista datum för anbudssvar

Lämna alltid in anbuden i god tid! En upphandlande myndighet kan aldrig ta hänsyn till för sent inkomna anbud.

Kompletterande information

Upphandlingsdokument kan kompletteras under anbudstiden, vilket innebär att ny information om förutsättningarna i upphandlingen kan tillkomma.

Upphandlingsdokumentet från "upphandlingar.nu" eller via ”tendsign.com” skickas inte kompletteringar automatiskt till dig och du kan gå miste om dessa. Därför ber vi dig att hämta ut handlingarna från www.upphandlingar.nu eller Tendsign.

Behovet styr

All upphandling börjar med att stadens verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i stadens verksamheter eller i marknaden. Enligt lag måste vissa avtal annonseras var fjärde år om behovet kvarstår.

Relaterad information

Kontakt

Inköp och upphandlingsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
upphandling@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad