Order och leverans

När en varukorg skapats av beställaren sänds denna till leverantören. Vilka meddelanden som sänds mellan parterna beror på avtalets karaktär och bestäms tillsammans med leverantören. Alla beställningsbara avtal har minst en order.

Order

En order till Leverantören kan skickas per e-post, fax, direkt till leverantörens ordersystem eller via Supplier Center, som är en gratislösning för order och faktura som tillhandahålls via webben. En order innehåller alltid beställarens namn, e-postadress, referenskod, leveransadress samt fakturaadress.

Orderbekräftelse

När leverantören tagit emot en order från Mölndals stad kan en orderbekräftelse sändas från leverantören. Orderbekräftelsen kan sända direkt från leverantörens system eller skapas i Supplier Center, som är en gratislösning för order och faktura som tillhandahålls via webben.

Leveransavisering

När leverantören packat en order till Mölndals stad kan en fil med uppdaterade priser och vikter sändas från leverantören. Leveransavisering sänds direkt från leverantörens system.

Kontakt

E-faktura
Mölndals stad
Leverantörsreskontra
431 82 Mölndal
susanne.bjork@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad