Teknisk information om e-faktura till Mölndals stad

Så här kommer du igång

  1. Kontakta oss via susanne.bjork@molndal.se. Meddela om du önskar Supplier center och till vilken mejladress du vill ha inbjudan för registrering i portalen.
  2. Om något annat än Supplier center används, verifiera att du kan producera en Svefakturafil eller Peppolfil som inte genererar några fel eller varningar i SFTI:s verifieringstjänst (http://www.sfti.se/ )
  3. Skicka EN skarp e-faktura och kontakta sedan oss för verifiering av format och och referenser.
  4. När vi godkänt den första e-fakturan meddelar vi dig att du kan börja e-fakturera. Glöm ej att ange fakturareferenser enligt nedan!

Fakturareferenser m.m. för Svefaktura

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens, t.ex. ”224052”. (Om referensen från oss ser ut som exempelvis 224052_AB så är det alltså bara de sex siffrorna som skall anges.)

Exempel (Svefaktura)

Beställarreferens svefaktura


Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.

Exempel (Svefaktura) Tänk på att orderreferens anges på radnivå enligt nedan!

Orderreferens svefaktura


Abonnemangsnummer

När? Endast vid överenskommelse.

Vad? Enligt överenskommelse. T.ex. “123”.

Exempel (Svefaktura) - Tänk på att identificationSchemeID ska vara ”ACD” enligt nedan!

Abonnemangsnummer svefaktura


Viktiga uppgifter fakturarader

När? Alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange radnummer, kvantitet, radsumma, ordernummer, artikelnamn, artikelnummer, momssats och à-pris, se exempel nedan.

Observera att en fakturarad inte kan innehålla enbart text. Om någon information behövs utöver den som finns i fakturahuvudet eller artikelbeskrivningen ska texten läggas som cbc:Note till en korrekt artikelrad (se nedan exempel där det står Vit).

Exempel (Svefaktura)

Abonnemangsnummer svefaktura

Fakturareferenser med mera Peppol (BIS Billing 3)

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens, t.ex. ”224052”. (Om referensen från oss ser ut som exempelvis 224052_AB så är det alltså bara de sex siffrorna som skall anges.)

Exempel (Peppol-faktura)

Beställarreferens peppol


Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.

Exempel (Peppol-faktura)

Orderreferens peppol


Abonnemangsnummer

När? Endast vid överenskommelse.

Vad? Enligt överenskommelse. T.ex. “123”

Abonnemangsnummer peppol


Viktiga uppgifter fakturarader

När? Alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange radnummer, kvantitet, radsumma, ordernummer, artikelnamn, artikelnummer, momssats och à-pris, se exempel nedan.

Observera att en fakturarad inte kan innehålla enbart text. Om någon information behövs utöver den som finns i fakturahuvudet eller artikelbeskrivningen ska texten läggas som cbc:Note till en korrekt artikelrad (se nedan exempel där det står Vit).

Exempel (Peppol-faktura)

Bild på ett exempel av en Peppol-faktura

Fakturareferenser EDIFACT

Undantagsvis kan E-faktura i EDIFACT-format användas.

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens. T.ex. ”224052”.

Anges i segment RFF+CR.

Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.
Anges i segment RFF+ON.

Kontakt

E-faktura
Mölndals stad
Leverantörsreskontra
431 82 Mölndal
susanne.bjork@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad