Teknisk information om e-faktura till Mölndals stad

Så här kommer du igång

  1. Kontakta oss via susanne.bjork@molndal.se.
  2. Om något annat än Supplier Center används, verifiera att ni kan producera en Svefakturafil eller Peppolfil som inte genererar några fel eller varningar i SFTI:s verifieringstjänst (http://www.sfti.se/ )
  3. Skicka EN skarp e-faktura och kontakta sedan oss för verifiering av format och och referenser.
  4. När vi godkänt den första e-fakturan meddelar vi er att ni kan börja e-fakturera. Glöm ej att ange fakturareferenser enligt nedan!

Fakturareferenser m.m. för Svefaktura

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens, t.ex. ”224052”. (Om referensen från oss ser ut som exempelvis 224052_AB så är det alltså bara de sex siffrorna som skall anges.)

Exempel (Svefaktura)

Beställarreferens svefaktura

Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.

Exempel (Svefaktura) Tänk på att orderreferens anges på radnivå enligt nedan!

Orderreferens svefaktura

Abonnemangsnummer

När? Endast vid överenskommelse.

Vad? Enligt överenskommelse. T.ex. “123”.

Exempel (Svefaktura) - Tänk på att identificationSchemeID ska vara ”ACD” enligt nedan!

Abonnemangsnummer svefaktura

Viktiga uppgifter fakturarader

När? Alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange radnummer, kvantitet, radsumma, ordernummer, artikelnamn, artikelnummer, momssats och à-pris, se exempel nedan.

Observera att en fakturarad inte kan innehålla enbart text. Om någon information behövs utöver den som finns i fakturahuvudet eller artikelbeskrivningen ska texten läggas som cbc:Note till en korrekt artikelrad (se nedan exempel där det står Vit).

Exempel (Svefaktura)

Abonnemangsnummer svefaktura

Fakturareferenser med mera Peppol (BIS Billing 3)

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens, t.ex. ”224052”. (Om referensen från oss ser ut som exempelvis 224052_AB så är det alltså bara de sex siffrorna som skall anges.)

Exempel (Peppol-faktura)

Beställarreferens peppol

Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.

Exempel (Peppol-faktura)

Orderreferens peppol

Abonnemangsnummer

När? Endast vid överenskommelse.

Vad? Enligt överenskommelse. T.ex. “123”

Viktiga uppgifter fakturarader

När? Alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange radnummer, kvantitet, radsumma, ordernummer, artikelnamn, artikelnummer, momssats och à-pris, se exempel nedan.

Observera att en fakturarad inte kan innehålla enbart text. Om någon information behövs utöver den som finns i fakturahuvudet eller artikelbeskrivningen ska texten läggas som cbc:Note till en korrekt artikelrad (se nedan exempel där det står Vit).

Exempel (Peppol-faktura)

Abonnemangsnummer peppol

Fakturareferenser EDIFACT

Undantagsvis kan E-faktura i EDIFACT-format användas.

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens. T.ex. ”224052”.

Anges i segment RFF+CR.

Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.
Anges i segment RFF+ON.

Kontakt

E-faktura
Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
susanne.bjork@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad