Teknisk information om e-faktura till Mölndals stad

Så här kommer du igång

  1. Kontakta oss via susanne.bjork@molndal.se.
  2. Om något annat än Supplier Center används, verifiera att ni kan producera en Svefakturafil eller Peppolfil som inte genererar några fel eller varningar i SFTI:s verifieringstjänst (http://www.sfti.se/ )
  3. Skicka EN skarp e-faktura och kontakta sedan oss för verifiering av format och och referenser.
  4. När vi godkänt den första e-fakturan meddelar vi er att ni kan börja e-fakturera. Glöm ej att ange fakturareferenser enligt nedan!

Fakturareferenser för Svefaktura

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens, t.ex. ”224052”. (Om referensen från oss ser ut som exempelvis 224052_AB så är det alltså bara de sex siffrorna som skall anges.)

Exempel (Svefaktura)

<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>224052</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.

Exempel (Svefaktura) Tänk på att orderreferens anges på radnivå enligt nedan!

<cac:InvoiceLine>
<cac:OrderLineReference>
<cac:OrderReference>
<cac:BuyersID>00123456</cac:BuyersID>
</cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>
</cac:InvoiceLine>

Abonnemangsnummer

När? Endast vid överenskommelse.

Vad? Enligt överenskommelse. T.ex. “123”.

Exempel (Svefaktura) - Tänk på att identificationSchemeID ska vara ”ACD” enligt nedan!

<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>123</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

Fakturareferenser Peppol-faktura (BIS Billing 3)

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens, t.ex. ”224052”. (Om referensen från oss ser ut som exempelvis 224052_AB så är det alltså bara de sex siffrorna som skall anges.)

Exempel (Peppol-faktura)

<cbc:BuyerReference>224052</cbc:BuyerReference>

Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.

Exempel (Peppol-faktura)

<cac:OrderReference>
<cbc:ID>001234567</cbc:ID>
</cac:OrderReference>

Abonnemangsnummer

När? Endast vid överenskommelse.

Vad? Enligt överenskommelse. T.ex. “123”.

Exempel (Peppol-faktura)

<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>123</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

Fakturareferenser EDIFACT

Undantagsvis kan E-faktura i EDIFACT-format användas.

Beställarreferens

När? Anges alltid.

Vad? Ange 6-siffrig beställarreferens. T.ex. ”224052”.

Anges i segment RFF+CR.

Orderreferens

När? Anges alltid när det finns en inköpsorder.

Vad? Ange inköpsordernummer. T.ex. ”00123456”.
Anges i segment RFF+ON.

Kontakt

E-faktura
Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
susanne.bjork@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-02 12.54