Lagar och regler

Mölndals stad följer lagen om offentlig upphandling och de EU-direktiv som berör upphandling.

Bild på en lagbok. 

Mölndals stads upphandlingspolicyPDF, gäller för kommunens samtliga kommunala förvaltningar.

All upphandling inom organisationen ska genomföras på ett enhetligt, professionellt och affärsmässigt sätt.

Särskilda riktlinjer för miljöanpassad upphandling, stadens miljömål och handlingsprogram ska beaktas vid all upphandling och inköp.

Mölndals stad ska vara en attraktiv, seriös och ansvarstagande avtalspart och använda de samlade resurserna på ett långsiktigt, säkert och effektivt sätt.

 

Relaterad information

Kontakt

Upphandlingsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
upphandling@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-07 14.14