Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Starta fristående barnomsorg

Skola och barnomsorg som drivs av annan än kommunen kallas för fristående eller enskild verksamhet. Det är skollagen som reglerar kraven för att starta förskola eller pedagogisk omsorg. 

När det gäller skola och fritidshem är det Skolinspektionen som ger tillstånd och för förskola och pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem) är det kommunen som godkänner. Till verksamheter som är godkända betalar kommunen bidrag för de barn och elever som går där.

Kommunen informerar om den fristående verksamheten men denna hanterar själv anmälningar, placeringar och avgifter.

Inför varje nytt år bestämmer kommunen vilka bidragsbelopp som ska betalas för placerade barn och elever. Bidragens storlek utgår från kommunens budget och kostnader. Om det finns intresse att starta ska en ansökan lämnas med de underlag som reglerna för godkännande anger.

Huvudprincipen är att en verksamhet som uppfyller lagens krav och kommunens regler får starta. Det finns undantag om det finns starka skäl till att verksamheten påverkar den kommunala verksamheten negativt.

På sidan Utbildning och barnomsorg, finns information om de enskilda verksamheterna i Mölndals stad.

Kontakt

Gunnel Pålsson
Planeringsledare
Skolförvaltningen
031-315 20 21
0707-69 04 86
gunnel.palsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-03 11.45