Anmälan databehörighet extern utförare

Anmälan avser: * (obligatorisk)
Anmälan avser:


ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTERObligatoriskt vid ansökan om sms-kod.

Obligatoriskt vid ansökan om yubikey
Användaren ska ha behörighet till följande system:
Användaren ska ha behörighet till följande system:

Användaren ska ha följande roll i Treserva:
Måste anmälas av arbetsledare
Användaren ska ha följande roll i Treserva:


Arbetsledare:
Om ej samma som uppgiftslämnare
Arbetsledare:
Uppgiftslämnare: * (obligatorisk)
Uppgiftslämnare:Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-23 15.54