Anmälan databehörighet extern utförare

Anmälan avser: * (obligatorisk)
Anmälan avser:


ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTERObligatoriskt vid ansökan om sms-kod.

Obligatoriskt vid ansökan om yubikey
Användaren ska ha behörighet till följande system:
Användaren ska ha behörighet till följande system:

Användaren ska ha följande roll i Treserva:
Måste anmälas av arbetsledare
Användaren ska ha följande roll i Treserva:Arbetsledare:
Om ej samma som uppgiftslämnare
Arbetsledare:
Uppgiftslämnare: * (obligatorisk)
Uppgiftslämnare:Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad