Delegering läkemedels­hantering

Legitimerad personal inom vård- och omsorgsförvaltningen delegerar läkemedelshantering till omsorgspersonal vid behov.

Syftet är att personal som ska få delegering får grundkunskap i läkemedelshantering och de riktlinjer som personal i Mölndals stads verksamheter ska förhålla sig till i sitt arbete.

Delegering i tre steg

Delegeringen består av tre steg: Inläsning av delegeringsmaterial, webbutbildning och till sist ett möte med patientansvarig sjuksköterska, PAS .

Steg 1 - delegeringsmaterial

I god tid innan delegeringstillfället ska berörd personal ha läst delegeringsmaterialet för Läkemedelshantering Pdf, 1.1 MB. för att kunna tillgodogöra sig delegeringen. Utbildningsmaterialet tillhandahålls av ansvarig enhetschef.

Steg 2 - webbutbildning

Enhetschef och medarbetare bestämmer tillsammans var och när webbutbildningen kan genomföras. Enhetschef är ansvarig för att medarbetaren identifierar sig med giltig legitimation vid genomförandet av webbutbildningen. Webbutbildningen tar omkring två timmar och genomförs individuellt. För att logga in på utbildningen används medarbetarens personliga jobbmejladress. Webbutbildningen avslutas med ett kunskapstest. När utbildningen och testet är genomfört får deltagaren ett diplom som ska skrivas ut och lämnas till PAS.

Steg 3 - Möte med PAS

Medarbetaren bokar tid för möte med PAS. På mötet går PAS igenom provresultatet och diplomet tillsammans med deltagaren och utfärdar därefter delegeringen.

Förnyad delegering

Efter ett år ska delegeringen förnyas. Medarbetaren själv håller koll på när det är dags och meddelar sin enhetschef. För att förnya delegeringen ska webbutbildningen göras på nytt. Tid ska bokas med patientansvarig sjuksköterska (PAS) som följer upp webbutbildningen. Diplomet från webbutbildningen ska tas med till det mötet.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men vid utebliven närvaro av anmäld deltagare kommer en "no show"-avgift på 300 kr att debiteras den enhet som deltagaren tillhör. Vid återbud eller oplanerad frånvaro, kontakta utbildningsansvarig enligt nedan kontaktuppgifter. Ingen debitering utgår vid anmälda återbud.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad