Utbildning vårdhygien

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder personal utbildning i basal hygien och klädregler.  Utbildningen vänder sig till både interna och externa utförare inom förvaltningens ansvarsområde .

Basal hygien och klädregler

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder utbildning för personal i basal hygien och klädregler vid ett antal tillfällen varje år.

Syftet är att ge en fördjupning i basal hygien och klädregler utifrån uppdraget som hygienombud och sjuksköterska med speciellt hygienansvar.

Hygienkörkort

All omsorgspersonal ska ta nytt hygienkörkort varje år.

Nyhet för enhetschefer

Nytt för i år är att även enhetschefer erbjuds utbildning för att kunna stötta det systematiska arbetet med vårdhygien på ett bra sätt.

Samarbete med VGR

Utbildningarna ges i samarbete med Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Inriktningar

Ett av tillfällena riktar sig till nya och redan aktiva hygienombud inom område SÄBO, och den andra utbildningen riktar sig till våra nya och redan aktiva hygienombud inom område hemtjänst/hemvård och funktionsstöd, i Mölndals stad.

Det är önskvärt att även enhetschef inom SÄBO, funktionshinder och hemvård/hemtjänst är representerade.

Utbildningens innehåll

  • Fokus på hygien inom vård och omsorg i Mölndals stad
  • Hur ska vi jobba som hygienombud/ hygienansvarig sjuksköterska?
  • Svårigheter – möjligheter
  • Basala hygienrutiner. Hur gör man rätt?
  • Omvärldsbevakning
  • Enhetschefens ansvar

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men vid utebliven närvaro av anmäld deltagare kommer en "no show"-avgift på 300 kr att debiteras den enhet som deltagaren tillhör. Vid återbud eller oplanerad frånvaro, kontakta utbildningsansvarig enligt nedan kontaktuppgifter. Ingen debitering utgår vid anmälda återbud.

Utbildningsansvariga

Vårdhygien SU, hygiensjuksköterska Roseli Sandbreck

Vårdutvecklare Christina Josefsson Vik, 0709-94 50 56

MAS Karin Blomqvist

Anmälan

Här nedan listas aktuella utbildningstillfällen.

Just nu finns det inga utbildningstillfällen inplanerade.

Utbildning efter önskemål

Vi erbjuder utbildning vid behov. Utbildningens innehåll anpassas efter dina önskemål. Syftet med utbildningen är att säkra upp så att vårdrelaterade infektioner inte sprids inom våra verksamheter.

Exempel på innehåll är:

  • Riktlinjer och rutiner i vårdhygien
  • Basala hygienrutiner
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Antibiotikaresistens

Vill du boka in utbildning i vårdhygien? Hör av dig till Karin Blomqvist, MAS.

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
karin.blomqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad