Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Vård- och omsorgsnämnden utformar kraven på de specifika tjänsterna genom kravspecifikationer som bygger på ledningssystemet för kvalitet. Utföraren av tjänsten ska följa kravspecifikationen för den aktuella tjänsten.

Nämnden följer även upp verksamheterna för att kontrollera hur dessa uppfyller kraven i avtal, ledningssystem för kvalitet och kravspecifikationer.

Kontakt

Annbritt Högemark
Kvalitetscontroller
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 78
annbritt.hogemark@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-01 08.17