Upphandling 2021 om driften av Berzelius äldreboende

Under 2021 gjordes en ny upphandling för driften av Berzelius äldreboende. För första gången i Mölndals stad gjordes utvärderingen utifrån bästa kvalitet i stället för lägsta pris.

Berzelius äldreboende

Privat drift sedan starten

Ända sedan Berzelius äldreboende byggdes har det drivits av externa aktörer. Sedan oktober 2014 har Förenade Care AB ansvarat för driften.

Avtalet löper ut oktober 2022

Avtalet med Förenade Care AB löper ut i oktober 2022 och därför måste en ny upphandling göras enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Det betyder att alla intresserade aktörer kan lägga anbud om att ta över driften av Berzelius äldreboende.

Upphandling främjar mångfald genom olika driftsformer som ger medborgare en möjlighet att välja. Det stimulerar utveckling och höjer kvaliteten på den vård och omsorg som bedrivs i staden. Vi har varit mycket nöjda med hur Förenade Care har tagit hand om driften av Berzelius äldreboende. Men enligt lag måste nu återigen intresserade aktörer ges möjlighet att lämna anbud, säger Göran Isacsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Utvärdering utifrån kvalitet

Den 27 maj fastställde vård- och omsorgsnämnden de krav som ställs på den aktör som får ta över driften. För första gången i Mölndals stad kommer utvärderingen av anbuden att göras utifrån kvalitet.

I en upphandling av det här slaget är det ofta aktören som uppfyller samtliga krav till lägst pris som tilldelas uppdraget. Men den här gången beslutade nämnden att utvärderingen skulle göras utifrån bästa kvalitet i stället. Kvalitetsområden och en utvärderingsmodell har arbetats fram för att kunna utvärdera och poängsätta anbuden utifrån kvalitet. Det ska bli mycket spännande att följa urvalsprocessen, säger Göran Isacsson.

Inlämning av anbud

De aktörer som var intresserade av att ta över driften kunde skicka in anbud till vård- och omsorgsförvaltningen fram till slutet av augusti 2021. Beslut om tilldelning fattas 28 oktober 2021.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad