Driva intraprenad

Personal i vård- och omsorgsförvaltningen har möjlighet att starta och driva intraprenader. Intraprenad är ett sätt att driva en verksamhet som ger ökat ansvar och som syftar till att öka inflytandet för de anställda.

Vad är en intraprenad?

Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Vård- och omsorgsnämnden har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten och bekostar driften.

Personalen är fortfarande anställd i Mölndals stad och intraprenadchefen är direkt underställd förvaltningschefen. En enhet eller verksamhet i vård- och omsorgsförvaltningen som vill driva sin verksamhet på intraprenad ansöker om detta och ansökan ska godkännas av nämnden.

Vem kan driva intraprenad?

​Personalen på en enhet eller verksamhet som idag är kommunalt driven kan ansöka om att driva enheten på intraprenad. Det kan vara en gruppbostad, ett hemtjänstområde, ett äldreboende eller någon annan av nämndens verksamheter.

Vill du och din enhet starta intraprenad?

Är du och din enhet intresserade av att starta och driva er enhet på intraprenad? Läs igenom riktlinjen för intraprenader Pdf, 41.4 kB. och diskutera med dina arbetskamrater.

Den enhet eller verksamhet som är intresserad skickar sin ansökan till vård- och omsorgsförvaltningen, vardomsorg@molndal.se.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad