Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Vård- och omsorgsnämnden utformar kraven på de specifika tjänsterna genom kravspecifikationer som bygger på ledningssystemet för kvalitet. Utföraren av tjänsten ska följa kravspecifikationen för den aktuella tjänsten.

Nämnden följer även upp verksamheterna för att kontrollera hur dessa uppfyller kraven i avtal, ledningssystem för kvalitet och kravspecifikationer.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad