Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Nämnden följer upp verksamheterna för att kontrollera efterlevnad av avtal och ledningssystem för kvalitet.

Förfrågningsunderlag

För att kunna bli utförare av ledsagarservice/ledsagning i Mölndal ska företag uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad