Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Nämnden följer upp verksamheterna för att kontrollera efterlevnad av avtal och ledningssystem för kvalitet.

Förfrågningsunderlag

För att kunna bli utförare av ledsagarservice/ledsagning i Mölndal ska företag uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-30 11.05