Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Nämnden följer upp verksamheterna för att kontrollera efterlevnad av avtal och ledningssystem för kvalitet.

Förfrågningsunderlag

För att kunna bli utförare av ledsagarservice/ledsagning i Mölndal ska företag uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget.

Kontakt

Ann-Marie Predan
Kvalitetscontroller
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 23
ann-marie.predan@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-15 13.18